5 juni 2024

Bedrijven aan de slag met de CSRD en duurzaamheid

Steeds meer klanten vragen ons om een informerend gesprek of om advies over hun verplichtingen met betrekking tot de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe Richtlijn van de EU verplicht grote bedrijven om een duurzaamheidsrapport op te stellen en (met de jaarrekening) te laten goedkeuren door hun accountant.

CSRD Voorbereidingen

Deze verplichting heeft inmiddels, zo merken we bij onze klanten, een hoop losgemaakt. Want al geldt voor veel bedrijven dat zij ‘pas’ in 2026 hoeven te rapporteren, gezien de hoeveelheid werk zien zij terecht het belang in om op tijd te starten met de voorbereidingen. Veel vragen passeren daarbij de revue, zoals:

  • Aan de hand van welke methode moet de zogeheten dubbele materialiteitsanalyse worden uitgevoerd?
  • Kunnen we er van uitgaan dat we uitkomen op drie à vier materiele issues?
  • Tot hoe ver in de keten moet onze analyse zich uitstrekken?

Terechte vragen, waar we graag over in gesprek gaan.

Duurzaam Ambitie

Eén van de meest boeiende vragen van de afgelopen tijd was wat ons betreft: hoe kunnen we op een praktische manier, met de minste inspanning, voldoen aan de CSRD-verplichtingen? Zonder verdere context zou deze vraag de indruk kunnen wekken dat die klanten de CSRD puur zien als een compliance verplichting en weinig op hebben met duurzaamheid. Maar niets is minder waar. Deze klanten hadden juist al de nodige inzichten vergaard en stappen gezet op verschillende duurzaamheidsthema’s. Hun ambitie is er in gelegen om nu met ondersteuning van Précon de thema’s verder uit te diepen, speerpunten te benoemen en deze te implementeren in hun bedrijfsvoering. Zij willen verder aan de slag, maar niet omdat de CSRD hen dit opdraagt. De rapportageverplichtingen verliezen we in zo’n project natuurlijk niet uit het oog, maar de ambities, uitdagingen en mogelijkheden van het bedrijf op het thema duurzaamheid zullen leidend zijn.

Meer weten over CSRD?

Bekijk de pagina duurzaamheid of neem contact met ons op via info@precon.group of +31 30 65 66 010.

Auteur

Josette Hermans
Josette Hermans

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte