20 augustus 2019

BRC publiceert BRC Packaging versie 6

In december 2018 informeerden wij u reeds over de komst van BRC Packaging versie 6, aangezien destijds de draft versie was gepubliceerd. Inmiddels heeft de feedbackronde plaatsgevonden en is de definitieve versie van de standaard in augustus gepubliceerd. Vanaf februari 2020 zullen de eerste audits volgens de nieuwe norm plaatsvinden.

Het doel van de revisie is om de nieuwe risico gebaseerde denkwijze en aansluiting met de markt door te voeren in alle BRC normen. Hieronder benoemen we de belangrijkste wijzigingen:

  • Het onderscheid tussen ‘high hygiene products’ en ‘basic hygiene products’ is komen te vervallen. Het bedrijf wordt geacht op basis van risicobeoordelingen te onderbouwen welke vereisten op het gebied van hygiëne gehanteerd moeten worden.
  • Het uitvoeren van een oorzaakanalyse in samenhang met een continue verbetercyclus, worden dermate belangrijk geacht dat dit is opgenomen als een nieuwe fundamental. Van bedrijven wordt verwacht dat zij een continue cyclus van verbeteren aanhouden. Wanneer gestelde doelen niet behaald worden, dienen bedrijven de oorzaak te achterhalen, om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer voor komt.
  • Ook nieuw is dat de nadruk wordt gelegd op het creëren van randvoorwaarden voor de verbetering van de productveiligheidscultuur. Het bedrijft dient een duidelijk plan te hebben voor het ontwikkelen en continu verbeteren van productveiligheid- en kwaliteitscultuur.
  • In de nieuwe standaard dienen bedrijven de risico’s in te schatten wat betreft de overlevingskans van micro-organismen op verpakkingen. Op basis hiervan moet eventueel een beheersplan worden opgesteld.
  • Er is een nieuwe module voor een betere beheersing van procesafval, waaronder pallets, poeder en vlokken.
  • In lijn met de GFSI vereisten is een wijziging in het auditprotocol doorgevoerd. Bedrijven kunnen nu enkel nog kiezen voor totaal onaangekondigde- of totaal aangekondigde audits.

Ondersteuning nodig?

Uiteraard zijn er meer wijzigingen in de standaard. Bent u benieuwd wat de impact is voor uw bedrijf of overweegt u te gaan werken met deze BRC standaard? We helpen u graag. Voor vragen of ondersteuning neem contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group.

Auteur

Madelon Holland
Madelon Holland

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte