1 november 2021

Dit verandert er in de aangescherpte wetgeving gedistilleerde dranken

De wetgeving voor gedistilleerde dranken is aangescherpt. Er zijn wijzigingen in de wetgeving voor het gebruik van samengestelde termen en zinspelingen op gedistilleerde dranken. In dit artikel de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Eerder dit jaar zijn de gewijzigde voorschriften voor de etikettering van blends aangekondigd. De etiketteringsvoorschriften voor gedistilleerde dranken zijn per 25 mei 2021 op veel vlakken aangescherpt. Nu volgen wijzigingen voor het gebruik van samengestelde termen en zinspelingen op gedistilleerde dranken. De aanpassingen in wetgeving zijn nodig om ervoor te zorgen dat de consument voldoende geïnformeerd en niet misleid wordt.

Categorieën gedistilleerde drank

In bijlage I van Verordening (EU) 2019/787 zijn de eisen van verschillende categorieën gedistilleerde dranken vastgelegd. Wanneer een gedistilleerde drank voldoet aan de eisen van één van deze categorieën, moet de naam van die categorie worden gebruikt als wettelijke benaming, bijvoorbeeld gin. De categorienaam kan ook worden aangevuld of vervangen door een geografische aanduiding, zoals ‘Tequila’. In het geval van likeur mag de categorienaam worden vervangen door een samengestelde term die ‘likeur’ of ‘room’ bevat, bijvoorbeeld kersenlikeur. Wanneer de gedistilleerde drank niet aan de vereisten van één van de categorieën voldoet, wordt de wettelijke benaming ‘gedistilleerde drank’ gehanteerd.

Het gebruik van samengestelde termen

Alcoholhoudende dranken die zijn verkregen door een gedistilleerde drank samen te voegen met andere levensmiddelen, worden omschreven aan de hand van samengestelde termen. In de samengestelde term wordt de categorie of geografische aanduiding gecombineerd met de naam van andere levensmiddelen. Een voorbeeld van zo’n samengestelde term is ‘gin en tonic’. De correcte wettelijke benaming van deze drank is ‘gedistilleerde drank’.

In hetzelfde gezichtsveld

De wettelijke benaming van een gedistilleerde drank moet voortaan verplicht in hetzelfde gezichtsveld staan als de samengestelde term. Op een fles ‘gin en tonic’ zal dus de wettelijke benaming ‘gedistilleerde drank’ in hetzelfde gezichtsveld moeten staan als de samengestelde term ‘gin en tonic’. Wanneer deze vermeldingen niet in hetzelfde gezichtsveld staan, kan ‘gin en tonic’ namelijk worden aangezien als de eigenlijke naam van de drank. Zodoende wordt misbruik gemaakt van de faam van een categorie gedistilleerde drank of een geografische aanduiding. Deze verplichting geldt niet voor gedistilleerde dranken waarbij de wettelijke benaming wordt vervangen door een samengestelde term die ‘likeur’ of ‘room’ omvat.

Zinspelingen op gedistilleerde dranken

Een zinspeling is een directe of indirecte verwijzing naar een andere wettelijke benaming in de etikettering van een gedistilleerde drank, welke niet een samengestelde term of lijst van ingrediënten betreft. De bepalingen omtrent het gebruik van zinspelingen op gedistilleerde dranken zijn recent gewijzigd. Volgens deze bepalingen is het gebruik van zinspelingen alleen toegestaan bij likeuren. Zinspelingen op andere gedistilleerde dranken zijn niet meer toegestaan, om overlapping tussen zinspelingen en mengsels van gedistilleerde dranken te voorkomen. Een mengsel betreft namelijk een combinatie van meerdere categorieën gedistilleerde dranken. De wettelijke benamingen voor deze categorieën mogen bij mengsels wel op het etiket vermeld worden.
Voorbeeld mengsel:

  • Gedistilleerde drank
  • Mengsel van Rum (60%) en Brandy (40%)

Traditionele productiemethoden

Na overleg met de sector is duidelijk geworden dat de gewijzigde bepalingen het onmogelijk maken om de consument goed te informeren over bepaalde traditionele productiemethoden, wanneer informatie verband houdt met andere gedistilleerde dranken. Het gaat met name om het gebruik van een gedistilleerde drank als enige alcoholische basis voor verwerking tot een andere gedistilleerde drank of de opslag van een gedistilleerde drank in een fust die eerder een andere gedistilleerde drank heeft bevat. Het wordt daarom weer toegestaan om zinspelingen te maken op gedistilleerde dranken in de omschrijving, presentatie en etikettering van andere gedistilleerde dranken die volgens deze traditionele methoden zijn geproduceerd. Een voorbeeld hiervan is als op het etiket van een rum wordt vermeldt dat deze heeft gerijpt in een vat waar eerder whisky in heeft gezeten. De zinspelingen moeten hierbij in een lettergrootte worden vermeld die niet groter en niet prominenter is dan de lettergrootte van de wettelijke benaming.

Geen wetswijzigingen missen?

Onze Food Law Guide is voor u de oplossing. Voor meer informatie neemt u contact op via +31 30 65 66 010 of mailt u naar foodlawguide@precon.group

Auteur

Roos van Kuijk
Roos van Kuijk

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte