10 december 2018

Draft versie BRC Packaging Materials 6 gepubliceerd

Het British Retail Consortium (BRC) heeft recent de draft van de BRC Global Standard for Packaging Materials, issue 6 gepubliceerd. In deze draft worden de wijzigingen voorgesteld voor de nieuwe norm. Tot en met 15 december bestaat de mogelijkheid de draft in te zien en feedback door te geven aan BRC. Dit kan via de volgende website.

Speciaal voor bedrijven die geen producten maken welke direct in contact komen met levensmiddelen (de zogenaamde ‘basic hygiene products’) adviseren we de volledige norm goed door te nemen omdat er expliciet gevraagd wordt de eisen te melden welke te uitdagend gevonden worden.

Précon heeft voor u de belangrijkste wijzigingen uit de draft norm op een rijtje gezet:

  • De wijzigingen zijn grotendeels in lijn met de Global Food Safety Initiative (GFSI), versie 7.1 vereisten, zoals ook in enkele andere standaarden doorgevoerd. Zo zijn onder andere vereisten met betrekking tot Product Defense en Product Fraude opgenomen. Dit verplicht bedrijven een risicoanalyse uit te voeren voor Product Defense en Product Fraude en op basis daarvan beheersmaatregelen op te stellen.
  • Het uitvoeren van een oorzaakanalyse in samenhang met een continue verbetercyclus, worden dermate belangrijk geacht dat dit is opgenomen als een nieuwe fundamental. Van bedrijven wordt verwacht dat zij een continue cyclus van verbeteren aanhouden. Wanneer gestelde doelen niet behaald worden, dienen bedrijven de oorzaak te achterhalen, om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer voorkomt.
  • Ook nieuw in de draft is dat de nadruk wordt gelegd op het creëren van randvoorwaarden voor de verbetering van de productveiligheidscultuur. Het bedrijft dient een duidelijk plan te hebben voor het ontwikkelen en continu verbeteren van productveiligheid- en kwaliteitscultuur.v
  • Waar de standaard voorheen vooral een hygiëne standaard was, wordt de trend doorgezet naar een standaard die zich meer richt op productkwaliteit en -veiligheid. Dit betekent voor de gevarenanalyse en risico-inventarisatie dat mogelijke kwaliteitsissues moeten worden benoemd. Wanneer beheersing hiervan noodzakelijk is, worden Quality Control Points (QCPs) benoemd.
  • In versie 5 van de standaard werd onderscheid gemaakt in ‘high hygiene products’ voor primaire verpakkingen en ‘basic hygiene products’ voor verpakkingen die geen direct contact hebben met het voedingsmiddel. Dit onderscheid is verdwenen en bedrijven worden nu geacht op basis van risicobeoordelingen te onderbouwen welke hygiënestandaarden gehanteerd moeten worden.
  • Een nieuw hoofdstuk is opgenomen specifiek voor de kunststof industrie. In dit hoofdstuk worden eisen ter voorkoming van besmetting van de omgeving (milieu) opgenomen.
  • Ten slotte is in lijn met de GFSI vereisten een wijziging in het auditprotocol doorgevoerd. Bedrijven kunnen nu enkel nog kiezen voor totaal onaangekondigde- of totaal aangekondigde audits.

De impact van de wijzigingen is afhankelijk van vele factoren, zoals de producten die u produceert, het proces en de huidige stand van uw kwaliteitssysteem. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u met ons sparren over de impact van de wijzigingen? Neem contact met ons op via info@precon.group of lees meer op onze pagina over kwaliteitsstandaarden.

Auteur

Bas Moolenschot
Bas Moolenschot

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte