17 mei 2022

Duurzaamheid belangrijker dan gezondheid

Volgens Innova Market Insights is duurzaamheid de nummer 1 trend die we zien in 2022. Duurzaamheid wordt door consumenten belangrijker gevonden dan gezondheid. Vertrouwen en transparantie spelen hierbij een sleutelrol. In hoeverre zijn uw etiketteksten en verpakkingen al klaar voor deze bewuste consument?

Duurzaam communiceren

Voor consumenten is het fijn om een goede balans tussen ego en eko uit te stralen. Ego kan zijn in de vorm van lekker, gemak of goedkoop. Tegelijkertijd is het fijn als je bijdraagt aan eko, zoals dierenwelzijn, natuur of klimaat. De tijd dat eko alleen maar voor het ‘geitenwollensokkentype’ is, is echt gepasseerd. Sterker nog, consumenten verwachten steeds meer van bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Het is dus belangrijk om consumenten hier goed over te informeren.

Let op greenwashing

Om greenwashing te voorkomen heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vuistregels opgesteld voor duurzaamheidsclaims. Hierin staat bijvoorbeeld dat je voor de claim ‘CO2-neutraal’ een CO2 emissieberekening moet kunnen aantonen en dat je deze claim alleen mag gebruiken als je zowel CO2 reduceert als compenseert. Ook de Reclame Code Commissie (RCC) ziet toe op het juist gebruik van claims. Een bedrijf mag bijvoorbeeld geen symbolen, afbeeldingen of keurmerken gebruiken waarmee een verkeerde indruk wordt gewekt. Misleidende claims hoeven niet altijd met opzet te worden gemaakt. In de meeste gevallen wordt met de beste intentie een claim gebruikt die dan niet blijkt te voldoet aan de vuistregels van de ACM of de RCC.

Duurzaam verpakken

Een duurzame boodschap voor de consument gaat om het totaalplaatje. De materiaalkeuze van de verpakking is tevens bepalend voor de uitstraling en kan uw duurzaamheidsclaim eventueel onderbouwen. Een merkhouder is zelfs verplicht om een verpakkingsdossier bij te houden waarin wordt onderbouwd dat de verpakking voldoet aan de essentiële eisen! Eén van die eisen is dat de samenstelling en de aard van de verpakking (het volume en het gewicht) zo gering mogelijk moet zijn. Daarnaast moet onderbouwd worden in hoeverre verpakkingen geschikt zijn voor hergebruik en terugwinning.

Meer weten over duurzaamheidsclaims en duurzame verpakkingen?

Voor meer informatie neemt u contact op via +31 (0)30 – 65 66 010 of mailt u naar info@precon.group.

Auteur

Roos van Kuijk
Roos van Kuijk

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte