9 september 2022

EFSA adviseert maximaal 4 porties vis per week

Vis kan van nature een hoog gehalte aan methylkwik bevatten. Een hoge blootstelling aan methylkwik wordt in verband gebracht met ernstige gezondheidsklachten. De Europese Commissie heeft de maximumgehalten aan kwik en methylkwik in vis daarom verlaagd. Daarnaast moeten de lidstaten de komende jaren de aanwezigheid van kwik en methylkwik in vis gaan monitoren.

Kwik wordt in het water omgezet in onder andere methylkwik. Dit komt vervolgens via de voedselketen in vissen terecht. Methylkwik in vis wordt gemakkelijk door het lichaam opgenomen. De European Food Safety Authority (EFSA) heeft in 2012 de aanwezigheid van kwik en methylkwik in verschillende levensmiddelen nogmaals onderzocht. Uit dit rapport blijkt dat met name de blootstelling aan methylkwik zorgwekkend is. Consumenten die veel vis eten, waaronder zwangere vrouwen, zouden de toelaatbare wekelijkse inname zelfs zes keer kunnen overschrijden.

1-4 porties vis per week

Om een afgewogen advies te kunnen geven, heeft de EFSA in 2014 ook de gezondheidsvoordelen van de consumptie van visproducten onderzocht. De consumptie van ongeveer één tot twee porties vis per week, of drie tot vier porties per week tijdens de zwangerschap, werd in verband gebracht met betere neurologische ontwikkeling bij kinderen en lagere mortaliteit als gevolg van hartziekten bij volwassenen. Er werden geen aanvullende voordelen gezien bij hogere innames. De EFSA concludeerde daarom dat de consumptie van visserijproducten met een hoog kwikgehalte beperkt moet worden tot één tot vier porties per week. Zo kunnen de voordelen van de consumptie van vis worden behouden én wordt de consument beschermd tegen de neurologische ontwikkelingstoxiciteit van methylkwik.

Verlaging maximumgehalten

Op basis van beide rapporten van de EFSA, heeft de Europese Commissie geconcludeerd dat de maximumgehalten voor kwik herzien moesten worden om de blootstelling aan kwik via voeding verder te verminderen. De maximumgehalten voor kwik in verschillende vissoorten zijn daarom middels Verordening nr. 2022/617 verlaagd. De nieuwe maximumgehalten zijn terug te vinden in Verordening nr. 1881/2006. Levensmiddelen die vóór de inwerkingtreding van deze verordening rechtmatig in de handel zijn gebracht, mogen tot de datum van minimale houdbaarheid of uiterste gebruiksdatum in de handel blijven.

Monitoring en consumptieadvies

De lidstaten zijn ook gevraagd om van 2022 t/m 2025 de aanwezigheid van methylkwik en de totale aanwezigheid van kwik in vis, schaaldieren en weekdieren te monitoren. De lidstaten dienen hier regelmatig verslag over uit te brengen. De Europese Commissie hoopt zo voldoende gegevens te verkrijgen over de gevolgen van de verlaagde maximumgehalten op de blootstelling aan kwik. Daarnaast moeten de lidstaten een specifiek consumptieadvies voor de consument opstellen. Dit advies moet doorlopend onder de aandacht worden gebracht. Aan de hand van deze gegevens kan beoordeeld worden of het passend zou zijn het maximumgehalte voor kwik in bepaalde vissoorten nogmaals te herzien.

Geen wetswijzigingen missen?

Onze Food Law Guide is voor u de oplossing. Voor meer informatie neemt u contact op via +31 (0)30 – 65 66 010 of mailt u naar foodlawguide@precon.group.

Auteur

Roos van Kuijk
Roos van Kuijk

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte