26 januari 2021

Etikettering na de Brexit: wat verandert?

Op 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel uit de Europese Unie getreden en is de Brexit een feit. Dit is een grote verandering en vergt heel wat aanpassingen voor allerlei branches, waaronder de voedingsmiddelenindustrie. Veel ondernemers vragen zich dan ook terecht af welke aanpassingen zij moeten maken op de etiketten van producten die naar het VK worden geëxporteerd. Naast deze vraag is het ook belangrijk te weten hoeveel tijd ondernemers hebben om de etiketten aan te passen. In dit artikel wordt aan de hand van drie veelgestelde vragen een update gegeven.

Welke etiketaanpassingen moeten per wanneer uitgevoerd zijn?

Nu het VK de Europese Unie heeft verlaten, wordt zij wettelijk gezien als een “derde land”. In principe hoefden de etiketten niet op 1 januari 2021 aangepast te zijn, omdat er een wettelijke overgangstermijn geldt tot 30 september 2022. Wel zijn er een aantal belangrijke wijzigingen waar nu al rekening mee gehouden moet worden. Zo dient op het etiket het EU-adres van de importeur die het product naar de EU importeert vermeld te worden. In artikel 8, lid 1 van Verordening 1169/2011 staat namelijk dat de invoerder verantwoordelijk is voor voedselinformatie als de exploitant van het levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd.

Daarnaast moeten de EU gezondheids- en identificatiekenmerken (bestaande uit het bekende ovaaltje met erkenningsnummer) aangepast zijn naar “UNITED KINGDOM”, “GB” of “UK”. Tot slot dient op producten met een logo voor beschermende geografische benamingen (BOB, BGA en GTS) het eigen logo van het VK te worden geplaatst.

Wat betreft het biologische keurmerk mag tot 30 september 2022 “EU-Landbouw” op de etiketten vermeld staan. Na die datum dient het aangepast te zijn naar “niet-EU Landbouw”. Ook voor de verplichte herkomstvermelding geldt dat verwezen moet gaan worden naar “niet-EU” of het VK als derde land. Hiervoor geldt een inwerkingtredingsdatum van 1 oktober 2022.

Voor welke specifieke productgroepen gelden aangepaste regels?

Voor een aantal producten gelden specifieke wettelijke regels. Dat wil zeggen, de Europese regels gelden niet meer, de regels die in de nationale wetten van het VK vastgesteld zijn wel. In sommige gevallen wijken die wettelijke regels af van de Europese regels. Het is dus van belang om nu al rekening te houden dat voor deze productgroepen de etiketten aangepast dienen te worden. Het gaat hier om de volgende productgroepen: drinkwater, bood en meel, cacao en chocoladeproducten, vetten en oliën, vis, fruitsappen en fruitnectars, honing, jam en soortgelijke producten, producten die vlees bevatten, melk en melkproducten, oploskoffie en extracten van de chicoreiwortel en specifieke suikerproducten, zoals sucrose- en glucosesiroop. Bestaande etiketten die voldoen aan de Europese wetgeving kunnen tot 30 september 2022 gebruikt worden. Om de producten na deze datum rechtsgeldig te kunnen verkopen in het VK dienen de etiketten van deze productgroepen aangepast te worden aan de hand van de nationale regels van het VK. Op de Britse overheidswebsite (https://www.gov.uk/guidance/food-standards-labelling-durability-and-composition) zijn de nationale wetten voor deze productgroepen terug te vinden.

Welke gevolgen voor export heeft de Brexit?

Voor het exporteren van levensmiddelen naar het VK hoeft u tot 31 december 2021 niets aan te passen. De Europese normen blijven namelijk tot die tijd gelden, doordat de Britse normalisatie-instelling (BSI) tot die datum lid blijft van de Europese normalisatie-instellingen (CEN, CENELEC, ETSI).

Voor het uitvoeren van plantaardige en dierlijke producten naar het VK dienen de producten te voldoen aan de fytosanitaire normen die in het VK van toepassing zijn. Plantaardige producten moeten vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat. Groente en fruit moeten voorzien zijn van een normcontrolecertificaat. Enkele vruchten hoeven geen fytosanitair certificaat te hebben, voorbeelden zijn: ananas en dadels en verpakte en bewerkte fruit en groenten. Deze nieuwe normen zullen in drie fasen worden ingevoerd, namelijk op 1 januari 2021, 1 april 2021 en 1 juli 2021. Voor dierlijke producten geldt dat zij in eerste instantie kunnen worden geëxporteerd zonder extra controles. Echter, vanaf 1 april 2021 dienen die levensmiddelen ten minste 24 uur voor aankomst aangemeld te worden in de “Import of products, animals, food and feed system” (IPAFFS) en vergezeld te gaan van een door het VK opgelegd gezondheidscertificaat (EHC).

Echter, het VK is nog volop bezig met het vastleggen van regels omtrent de import en export van goederen en er is nog weinig bekend over de inhoud van deze certificaten. Ook wijzigt de informatie telkens en dat bemoeilijkt de exportcertificering waar de NVWA op gericht is.

Meer weten over dit onderwerp?

Het is duidelijk dat voor levensmiddelenbedrijven veel gaat veranderen. Het is noodzakelijk om de Engelse overheidswebsite goed in de gaten te houden om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen rondom Brexit. Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp, de consultants bij Précon staan voor u klaar. Neem contact op via +31 30 65 66 010 of mail naar info@precon.group.

Auteur

Najda Kajdic
Najda Kajdic

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte