22 januari 2021

Etikettering van diervoeding in de EU en daarbuiten

Van ingrediënten tot verkoop, wereldwijd wordt de kwaliteit van huisdiervoeding streng geregeld op elk niveau van de supply chain door overheidswetten én zelfregulering. Dankzij de nauwe samenwerking met diverse autoriteiten en universiteiten biedt Global Alliance of Pet Food Industry Associations (GAPFA) een grondig onderbouwd zelfreguleringssysteem, zoals richtlijnen voor diervoederveiligheid of praktisch advies over de implementatie van wettelijke normen. Afgezien van de plek waar petfood geproduceerd wordt, dient de kwaliteit hiervan namelijk te voldoen aan de regelgeving van het land waar deze wordt verkocht.

Europa

In de Europese Unie zijn de regels voor de processing van diervoeding voor gezelschapsdieren vastgelegd in de Verordeningen (EG) 1069/2009 en (EU) 142/2011. Hier kunt u ook terecht voor informatie over handelsdocumenten en gezondheidscertificaten. Daarnaast leggen de General Food Law en Verordening (EG) 183/2005 de basisprincipes vast inzake de voorschriften voor diervoederhygiëne. Beginselen voor etikettering, de aanbiedingsvorm en het gebruik van claims zijn afzonderlijk vastgelegd in Verordening (EG) 767/2009. Deze verordening legt tevens de principes vast voor het verhandelen van petfood met een bijzonder voedingsdoel.

Aanvullend op de regelgeving van de overheid biedt de European Pet Food Industry Federation (FEDIAF) een zelfreguleringssysteem. In samenwerking met de industrie heeft FEDIAF drie door de EU erkende codes opgesteld:

  • Nutrition guidelines for complete and complementary pet food for cats and dogs,
  • Guide to good practice for the manufacture of safe pet food en
  • FEDIAF code of good labelling practice for pet food.

Ook aan eigenaren van huisdieren verstrekt FEDIAF advies.

Net als op levensmiddelen, worden claims ook op huisdiervoeding gebruikt. Echter, in tegenstelling tot claims op levensmiddelen, worden claims op petfood afzonderlijk geëvalueerd aan de hand van FEDIAF gedragscodes en op basis van het Nationaal Beoordelingskader Claims op Diervoeding (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen).

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten is de productie en de kwaliteit van petfood zowel landelijk als regionaal geregeld. Landelijk dienen producenten en leveranciers de maatregelen in de Federal Food Drug and Cosmetic Act (FFDCA) en Food Safety Modernisation Act in acht te nemen. Deze wetgeving legt nadruk op de identificatie en controle van mogelijke gevaren. Vereiste labelling bevat netto-inhoud, de analyse van specifieke nutriënten en zowel naam als adres van de distributeur of producent. Daarnaast volgen de VS aanvullende maatregelen van Association of American Feed Control Officials (AAFCO), die niet aan bod komen in de federale wetgeving.

China

Vanwege het enorme potentieel behoort China tot de grote marktspelers op het gebied van diervoeding voor gezelschapsdieren. In de meest recente regelgeving van het Ministerie van Landbouw zijn specifieke definities, etiketterings- en veiligheidsvoorschriften vastgelegd voor zowel geïmporteerde als in China geproduceerde petfood. Deze wetgeving heeft ook betrekking op verkoop op afstand.

Australië

De Pet Food Industry Association of Australia (PFIAA) is het aanspreekpunt voor vragen omtrent labelling, export en import van huisdiervoeding. Als lid van GAPFA vertegenwoordigt PFIAA de belangen van de petfood industrie en werkt samen met de overheid en de consument.

Tot slot

Zoals met het bovenstaande duidelijk wordt, is de regelgeving in de diverse landen heel verschillend en dat maakt het etiketteren van producten niet eenvoudig. Daarom is goede kennis van de relevante wetgeving voor veel bedrijven hard nodig, maar niet altijd eenvoudig te doorgronden.

Bent u benieuwd wat Précon voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via +31 30 65 66 010 of info@precon.group of volg onze training Etikettering van diervoeding.

Auteur

Anna ten Caat
Anna ten Caat

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte