20 juli 2021

Etiketteringsvoorschriften voor steviolglycosiden (E960) worden gewijzigd

Volgens de huidige specificaties bestaan steviolglycosiden (E 960) voor minimaal 95% uit elf in de specificaties genoemde steviolglycosiden, in elke combinatie en verhouding. Rebaudioside M is een glycoside die in zeer lage concentraties (<1%) voorkomt in het steviablad. De specificaties van E 960 worden gewijzigd, zodat een nieuwe methode voor de productie van rebaudioside M kan worden opgenomen.

Het nieuwe proces omvat de bioconversie van gezuiverd steviabladextract door middel van een meerstaps enzymatisch proces. EFSA is van oordeel dat het nieuwe productieproces kan leiden tot onzuiverheden. Daarom worden er afzonderlijke specificaties opgesteld voor rebaudioside M geproduceerd via dit proces, welke worden opgenomen in Verordening (EU) nr. 231/2012. De huidige aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) van 4 mg/kg lichaamsgewicht per dag blijft van toepassing. Het nieuwe levensmiddelenadditief wordt in deel B van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen als “E 960c enzymatisch geproduceerd steviolglycosiden”. De naam van “steviolglycosiden (E 960)” wordt gewijzigd in “steviolglycosiden uit Stevia (E 960a)”. Beide levensmiddelenadditieven worden opgenomen in een nieuwe groep voor steviolglycosiden, namelijk “E 960a – E 960c: Steviolglycosiden”.

Het levensmiddelenadditief “steviolglycosiden” (E 960) en levensmiddelen die het bevatten, die tot 18 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening zijn geëtiketteerd of in de handel worden gebracht en die aan de voorschriften van deze verordening voldoen, mogen in de handel worden gebracht totdat de voorraden zijn uitgeput. Deze verordening is rechtstreeks van toepassing in elke lidstaat.

Hulp nodig bij de implementatie van deze wijziging?

Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen via +31 30 65 66 010 of mail naar info@precon.group

Auteur

Roos van Kuijk
Roos van Kuijk

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte