6 mei 2019

IFS publiceert draft IFS broker versie 3

In januari informeerden we u al over de op komst zijnde IFS Broker versie 3 en onlangs heeft IFS de draft versie dan ook gepubliceerd.

De IFS broker is bedoeld voor traders, agenten & distributeurs die producten importeren, inkopen en verkopen of als tussenpersoon daarvoor fungeren. Kenmerk is dat er geen fysieke producten op de locatie aanwezig zijn. Doel van deze IFS broker norm is om deze schakel in de keten te kunnen certificeren, zodat over de gehele keten wordt geborgd dat er (voedsel-)veilige producten op de markt worden gebracht.

Het doel van deze revisie is om de broker standaard in lijn te brengen met de overige IFS standaarden en de GFSI vereisten.

Wij benoemen een aantal belangrijke wijzigingen:

  • Het thema voedselveiligheidscultuur wordt geïntroduceerd. Onder andere dient in het organisatiebeleid opgenomen te worden hoe de voedselveiligheidscultuur wordt ondersteund.
  • De vereisten met betrekking tot de gevarenanalyse en risico-inventarisatie van het proces zijn uitgebreider beschreven. De impact hiervan voor uw bedrijf is afhankelijk van uw huidige gevarenanalyse en risico-inventarisatie.
  • Er dient een voedselfraude kwetsbaarheidsanalyse uitgevoerd te worden op alle ingekochte producten (incl. verpakkingsmaterialen) om het risico van frauduleuze activiteiten met betrekking tot vervanging, verkeerde etikettering of vervalsing te bepalen. Aan de hand van deze analyse moet een plan van aanpak gemaakt worden om het risico op fraude te reduceren.
  • De keuze voor onaangekondigde audits kan gemaakt worden.
  • Er wordt onderscheid gemaakt in verantwoordelijkheden voor bepaalde type producten, bijvoorbeeld voor private label producten ten opzichte van ‘own branded products’. Ook mogen private label producten van de klant niet meer worden uitgesloten in de scope van de certificering.

De publicatiedatum van de definitieve standaard is nog niet bekend gemaakt. Wel is aangekondigd dat audits vanaf 2 januari 2020 verplicht volgens de nieuwe standaard gedaan worden.

Ondersteuning nodig?

Bent u actief als trader, agent of distributeur in voedingsmiddelen en werkt u reeds met de IFS broker standaard, of denkt u erover hiermee te gaan werken? We helpen u graag.
Neem contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group of kijk op onze expertisepagina kwaliteitsstandaarden..

IFS publiceert draft IFS broker versie 3

Auteur

Bas Moolenschot
Bas Moolenschot

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte