3 maart 2022

Niet goedgekeurd en toch op de markt? De laatste stand van zaken rondom CBD in voeding

Cannabidiol (CBD) wordt geëxtraheerd uit de hennepplant. Er komen steeds meer producten met CBD op de markt, denk aan CBD-olie of drankjes. Volgens de Novel Food Catalogue is CBD nog niet goedgekeurd als nieuw voedingsmiddel. Hoe kan het dat er toch producten met CBD op de markt verkocht worden?

CBD is één van de cannabinoïden die geëxtraheerd wordt uit de hennepplant. Andere cannabinoïden zijn cannabinol (CBN), cannabigerol (CBG) en tetrahydrocannabinol (THC). In november 2020 heeft het Europese Hof bepaald dat CBD niet als ‘verdovend middel’ wordt gezien, omdat het gaat om een extract. Daarnaast bevat CBD geen psychoactieve stof. Dit in tegenstelling tot THC, een stof die ervoor zorgt dat je high kunt worden. Bij CBD word je dus niet high.

Status CBD als nieuw voedingsmiddel

CBD is dus geen verdovend middel, maar het veilig gebruik van CBD is nog niet aangetoond. Hierdoor wordt CBD aangemerkt als nieuw voedingsmiddel (novel food). CBD kan alleen door goedkeuring van de Europese Commissie rechtmatig op de markt gebracht worden. In de Novel Food Catalogue is de recente status van CBD te volgen. Op dit moment staat CBD nog aangemerkt als niet-goedgekeurd nieuw voedingsmiddel in Verordening (EU) 2015/2283. Dit betekent dat er een aanvraag is ingediend om CBD als nieuw voedingsmiddel te beoordelen aan de hand van de risicobeoordeling van de European Food Safety Authority (EFSA). De deadline voor de risicobeoordeling is eind april. Bij een positief advies van de EFSA kan het nog wel maanden duren totdat de unielijst van nieuwe voedingsmiddelen in Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 wordt uitgebreid met het nieuwe voedingsmiddel CBD.

Verkoop van CBD

CBD is dus nog niet als nieuw voedingsmiddel goedgekeurd. Daarom is het niet toegestaan om voedingsmiddelen met CBD op de markt te brengen. Toch zien we dat op zowel de Europese markt als de Nederlandse markt veel voedingsmiddelen met CBD verkocht worden. CBD valt nu in een grijs gebied. Enerzijds loopt de Europese procedure om CBD aan te merken als nieuwe voedingsmiddel. Alleen met deze goedkeuring mag CBD in voedingsmiddelen gebruikt worden. Anderzijds geldt in veel Europese landen drugswetgeving waar CBD ook onder valt, zoals de Opiumwet in Nederland. Zo mag in Nederland CBD wel verhandeld worden onder voorwaarde dat het niet meer dan 0,05% THC bevat en er geen gezondheidsclaims aangebracht worden op het etiket. Dit geldt bijvoorbeeld voor CBD-olie.

Handhaving NVWA

Het gebruik van CBD wordt steeds meer uitgebreid naar andere voedingsmiddelen, zoals snoepgoed en drankjes. De hoofdregel blijft dat CBD nog geen goedgekeurd nieuw voedingsmiddel is en producenten geen CBD mogen verhandelen in Nederland. De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) kan handhavend optreden, echter heeft de NVWA aangegeven dat de Food Catalogue als leidraad wordt gebruikt en juridisch niet bindend is. Kijkend naar het interventiebeleid van de NVWA, kan geconcludeerd worden dat de NVWA in de praktijk minder handhavend zal optreden, aangezien het gebruik van CBD in voedingsmiddelen niet als gevaarlijk wordt gezien voor de gezondheid.

Geen wetswijzigingen missen?

Onze Food Law Guide is voor u de oplossing. Voor meer informatie neemt u contact op via +31 (0)30 – 65 66 010 of mailt u naar foodlawguide@precon.group

Auteur

Najda Kajdic
Najda Kajdic

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte