13 juli 2023

Nieuwe beslisboom in de Codex Alimentarius

HACCP is sinds 1993 vastgelegd in de General Principles of Food Hygiene van de Codex Alimentarius. De 2020-versie van dit document was al enige tijd beschikbaar, maar de beslisboom die in maart 2022 werd goedgekeurd, was nog niet in deze versie opgenomen. Met de meest recente publicatie is deze omissie rechtgezet.

De beslisboom uit de 1993-versie bleek in de praktijk nogal tot verwarring te leiden en zelfs de experts van de Codex Commissie on Food Hygiene kwamen er niet goed uit. De huidige beslisboom is een vereenvoudigde versie. Opmerkelijk is dat significante gevaren volgens vraag Q1 ook kunnen worden beheerst met Good Hygiene Practices (GHPs – als onderdeel van de basisvoorwaarden). Hiermee is aangegeven dat er ook GHPs bestaan die een relatief grote bijdrage leveren aan de voedselveiligheid. Deze GHPs moeten daarom moeten worden gezien als “GHPs that require greater attention”, een concept dat in de 2020-versie werd geïntroduceerd.

Bedrijven die gebruik maken van FSSC/ISO 22000 certificering zullen via het concept van de OPRPs (operational prerequiste programs) gemakkelijk aansluiting vinden op deze vernieuwde beslisboom. Bedrijven die zijn gecertificeerd volgens BRCGS-9 kunnen nadere invulling geven aan de “GHPs that require greater attention” via de nieuwe vereiste 2.7.4. In de IFS standaard versie 8 wordt verwezen naar “other control measures” om dit type GHPs nader te duiden.

Download de laatste versie hier.

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@precon.group of +31 (0)30 – 65 66 010

Auteur

Paul Besseling
Paul Besseling

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte