16 juni 2020

Nieuwe schrijfwijze op het etiket voor annatto

Het additief annatto (E160b) mag als kleurstof worden gebruikt in verschillende levensmiddelen (Verordening 1333/2008). De voornaamste pigmenten in annatto-extracten zijn bixine en norbixine. Bixine en norbixine hebben verschillende fysisch-chemische eigenschappen en daarom ook verschillende toepassingen. Onlangs heeft de EFSA de veiligheid van annatto-extracten opnieuw beoordeeld. Naar aanleiding hiervan worden de etiketteringsvoorschriften voor annatto gewijzigd.

Als antwoord op de veiligheidsbeoordeling mogen de annatto-extracten welke momenteel toegelaten zijn, niet langer worden gebruikt. De veiligheid van deze extracten kon niet worden vastgesteld. Daar staat tegenover dat het gebruik van vijf nieuwe annatto-extracten wél veilig werd bevonden. Uit de veiligheidsbeoordeling is bovendien gebleken dat bixine en norbixine verschillende toxicologische eigenschappen bevatten. Als gevolg hiervan werden ook verschillende aanvaardbare dagelijkse innames voor bixine en norbixine vastgesteld. De nieuw toegestane annatto-extracten worden ingedeeld op basis van bixine of norbixine.

Annatto i of ii?

Gezien de verschillende eigenschappen van bixine en norbixine, is het passend dat de etiketteringsvoorschriften voor annatto ook worden aangepast. In de ingrediëntendeclaratie moet in plaats van ‘annatto’ of ‘E160b’ worden gespecificeerd om welke type het gaat: de schrijfwijze in de lijst van ingrediënten wordt daarom ‘annatto bixine’ of ‘E160b(i)’ danwel ‘annatto norbixine’ of ‘E160b(ii)’ achter de vermelding van de categorie ‘kleurstof’.

Levensmiddelen die het additief annatto bevatten mogen nog tot en met 2 januari 2021 in de handel worden gebracht overeenkomstig de oude etiketteringsvoorschriften. Na die datum mogen deze levensmiddelen nog in de handel blijven tot de voorraden zijn uitgeput.

Bron: https://eur-lex.europa.eu

Hulp nodig?

Heeft u vragen of ondersteuning nodig bij de beoordeling van uw labels? Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen via +31 (0)30 – 65 66 010 of mail naar info@precon.group

Auteur

Roos van Kuijk
Roos van Kuijk

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte