3 mei 2022

Overgangsregeling voorbij: merken met claims moeten aan de Claimsverordening voldoen

Geregistreerde merknamen met claims mogen na 19 januari 2022 alleen worden gebruikt onder voorwaarden. Op de verpakking moet worden verwezen naar de specifieke goedgekeurde gezondheidsclaim of voedingsclaim. Dit betekent dat sommige verpakkingen aangepast moeten worden om aan de Claimsverordening te voldoen.

Merknamen zijn namen die geregistreerd zijn in het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom Merkenregister en dit betekent dat alleen de merkhouder dit merk mag gebruiken. Om merkbescherming te behouden dient een merkhouder het merk te gebruiken door bijvoorbeeld een product met het merk te verkopen. Volgens artikel 1 van de Claimsverordening kunnen merken ook gezondheidsclaims bevatten. Een voorbeeld van een geregistreerd merk dat een gezondheidsclaim bevat is ‘Vifit’. Het merk bevat het woord ‘fit’ dat duidt op een gezondheidsclaim.

Regels na 19 januari 2022

In artikel 27 van de Claimsverordening staat de overgangsregeling genoemd. Hierin staat vermeld dat producten voorzien van handelsmerken of merknamen die bestonden vóór 1 januari 2005 en niet aan de Claimsverordening voldoen, in de handel gebracht mochten worden tot en met 19 januari 2022. Na 19 januari 2022 dienen deze producten ook te voldoen aan de bepalingen van de Claimsverordening. Dit houdt in dat op de verpakking verwezen dient te worden naar de specifieke goedgekeurde gezondheidsclaim of voedingsclaim. Om aan de Claimsverordening te voldoen, staat bijvoorbeeld op de producten van Vifit welke vitaminen de drinkyoghurt bevat. Daarnaast wordt vermeld dat deze vitaminen helpen om het afweersysteem te ondersteunen.

Handhaving

Nu de overgangsregeling niet meer geldt, dienen de merken met claims dus te voldoen aan de Claimsverordening. De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) is belast met de handhaving hierop. De mate van handhaving van de NVWA verschilt. De voedselautoriteit kan projectmatig handhaven. Zo hebben ze in 2014 een onderzoek gedaan naar de correctheid van het vermelden van claims op ontbijtgranen. Daarnaast handhaaft de NVWA op basis van meldingen of klachten die zij ontvangt. Indien niet aan de Claimsverordening wordt voldaan kan de NVWA handhavend optreden door een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete te geven. Bij een ernstige overtreding volgt direct een bestuurlijke boete. Het is dus belangrijk om de etiketten van producten waarbij het merk verwijst naar een gezondheidsclaim aan te passen. Producten die vóór 19 januari 2022 in de handel zijn gebracht, mogen nog wel verkocht worden.

Geen wetswijzigingen missen?

Onze Food Law Guide is voor u de oplossing. Voor meer informatie neemt u contact op via +31 (0)30 – 65 66 010 of mailt u naar foodlawguide@precon.group.

Auteur

Najda Kajdic
Najda Kajdic

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte