20 oktober 2021

Précon presenteert het cultuurmeetmodel

Sinds de komst van BRC Food 8 is voedselveiligheidscultuur een belangrijk begrip geworden in de voedingsmiddelenindustrie. Het is opgenomen in alle GFSI-erkende standaarden, zoals IFS en FSSC22000. Précon heeft daarom het cultuurmeetmodel ontwikkeld waarmee we een kwantitatieve meting doen die voedselveiligheidscultuur binnen een bedrijf inzichtelijk maakt.

Eisen aan voedselveiligheidscultuur in certificering en wetgeving

Na de introductie van het begrip voedselveiligheidscultuur in BRC Food was het voor velen zoeken hoe je met dit onderwerp moest omgaan. Inmiddels is het een herkenbaar begrip geworden. Sinds de nieuwe GFSI 2020 benchmark moeten alle GFSI erkende standaarden voedselveiligheidscultuur opnemen in hun norm.

Bovendien heeft de Commissie van de Codex Alimentarius in september 2020 een herziening goedgekeurd van haar mondiale norm inzake algemene beginselen van levensmiddelenhygiëne (CXC 1-1969). In de herziene CXC 1-1969 wordt het concept ‘voedselveiligheidscultuur’ als algemeen begrip ingevoerd.

Ook in EU-verband wordt het belang van de voedselveiligheidscultuur nog verder onderstreept sinds Verordening (EU) 2021/382 in maart 2021 van kracht werd. Dit is een aanvulling op Verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne. Levensmiddelenbedrijven moeten nu wettelijk zorgen voor het opzetten, in stand houden en bewijzen van een passende voedselveiligheidscultuur binnen het bedrijf.

Nu begrip voedselveiligheidscultuur zo verankerd is dat het tijdens inspecties en audits bevraagd kan worden, is de tijd gekomen voor bedrijven om hier serieus werk van te maken en de cultuur aantoonbaar inzichtelijk te maken en waar nodig te verbeteren.

Hoe zorg je voor een goede voedselveiligheidscultuur?

Een goede voedselveiligheidscultuur bereik je door bij medewerkers de bewustwording te verhogen en het gedrag te verbeteren. Het effect hiervan op de voedselveiligheid is aangetoond in verschillende wetenschappelijke publicaties. Toch ligt het niet alleen bij de medewerkers. Om een goede voedselveiligheidscultuur te bewerkstelligen, is meer nodig. Het kwaliteitssysteem is natuurlijk van belang net als het beleid en de doelen van de organisatie. Het uitdragen hiervan door het management is dan onontbeerlijk, want als de manager zich niet aan de regels houdt, is het moeilijk om de medewerkers ervan te overtuigen dat zij dat wel moeten doen.

Maak voedselveiligheidscultuur inzichtelijk

Voor de certificeringen en nieuwe wetgeving is het bewijzen van de voedselveiligheidscultuur van belang. Hoe maak je dit inzichtelijk?

Précon heeft hiervoor een ‘cultuurmeetmodel’ ontwikkeld, waarmee we een goede meting kunnen doen van de stand van de voedselveiligheidscultuur. In een uitgebreide vragenlijst vragen we alle medewerkers van een bedrijf in hoeverre zij het eens zijn met ruim 40 stellingen. We meten zo de verschillende aspecten die bepalend zijn voor de voedselveiligheidscultuur binnen een bedrijf. Het gaat om:

  • Leiderschap en betrokkenheid
  • Beleid en doelen
  • Organisatie
  • Risicomanagement
  • Procedures
  • Implementatie en bewaking
  • Audits

Met onze analyse van de resultaten van de vragenlijst wordt per aspect inzichtelijk hoe jouw bedrijf ervoor staat, op welke aspecten het goed gaat en welke meer aandacht behoeven. Zo kun je als bedrijf aantoonbaar maken hoe het met de voedselveiligheidscultuur gesteld is. Omdat de meting herhaald kan worden, kan ook zichtbaar worden of verbetertrajecten effect gesorteerd hebben. Zo kun je als organisatie niet alleen zorgen dat je voldoet aan de eisen, maar vooral dat je actief bezig bent om de cultuur te verbeteren. Want uiteindelijk doe je het niet voor de audit, maar om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de organisatie voedselveiligheid hoog in het vaandel heeft!

Meer weten over onze aanpak? Bekijk dan ons cultuurmeetmodel of volg de training ‘Grip krijgen op voedselveiligheidscultuur‘.!

Auteur

Bas Moolenschot
Bas Moolenschot

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte