13 januari 2021

Publicatie nieuwe General Principles of Food Hygiene (GPFH) – Codex Alimentarius

De belangrijkste norm over de veiligheid van onze dagelijkse voedselveiligheid is vernieuwd. De General Principles of Food Hygiene (GPFH) vormen de basis voor wetgeving en certificeringsnormen voor voedselhygiëne en voedselveiligheid wereldwijd. De vernieuwing is gestart in 2015 en de vijfde versie is in 2020 gepubliceerd.

Misschien wel de meest interessante verandering is dat de beslisboom voor het bepalen van Critical Control Points (CCP’s) niet meer is opgenomen. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren waren de experts van de Codex Committee on Food Hygiene (CCFH) (CCFH) het erover eens dat de beslisboom te ingewikkeld was en te veel verwarring veroorzaakte.

Een andere belangrijke wijziging is dat het nieuwe GPFH een concept bevat voor maatregelen die de ruimte vullen tussen basisvoorwaarden en CCP’s. Deze maatregelen worden aangeduid als “GHP’s (Good Hygiene Practices) that requires greater attention”. Het concept van deze GHP’s lijkt op dat van de OPRP’s (operationele basisvoorwaardenprogramma’s) van ISO 22000.

Vermeldenswaardig is ook dat de standaard er nu anders uitziet. Het HACCP-systeem stond in een bijlage maar wordt nu gepresenteerd als hoofdstuk 2, met de basisvoorwaardenprogramma’s in hoofdstuk 1. De definities van HACCP zijn samengevoegd met die van de basisvoorwaardenprogramma’s. Er is een vereenvoudiging ingevoerd voor de definitie van een CCP. Over het algemeen kan worden gezegd dat de basisvoorwaardenprogramma’s zijn versterkt, bijvoorbeeld als het gaat om de beheersing van allergenen. In het HACCP-systeem is het concept van validatie nu gerelateerd aan beheersmaatregelen inclusief hun kritische limieten en aan de gevarenanalyse en het HACCP-plan als geheel.

Meer weten over dit onderwerp?

Als je meer wilt weten over de General Principles of Food Hygiene (GPFH) en HACCP, bekijk dan onze YouTube-video’s.

Auteur

Paul Besseling
Paul Besseling

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte