9 juni 2022

QA professional moet beschermd worden!

Een column van Marco Bakker

Dan heb ik het niet zozeer over de persoon, maar over ons beroep. Ik bedoel; als wettelijk geregeld is dat degene die in onze bedrijven de plaagdierbestrijding komt doen een bewijs van vakbekwaamheid moet hebben, of als  – nog een andere vergelijking – de titel van diëtist wettelijk beschermd is, waarom stelt de overheid dan nog geen minimumeisen aan de kwaliteitsmanager van een levensmiddelenbedrijf. Uiteindelijk hebben wij toch ook een verantwoordelijkheid om de volksgezondheid te borgen? 

Dat begint natuurlijk met een passende vooropleiding waarin je voldoende kennis opdoet om de voedselveiligheidsrisico’s te kunnen inschatten en beheersen. Maar hoe kan ik nu bewijzen dat ik de managementvaardigheden en kwaliteitstools bezit die horen bij de moderne kwaliteitsmanager?   

Gelukkig hoeven we voor dit laatste niet te wachten op  de overheid, er bestaat namelijk al een privaat initiatief die het mogelijk maakt om je persoonlijk als kwaliteitsmanager te laten certificeren.

Het NNK (het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement) biedt certificaten op twee niveaus, te weten: Quality Officer en Quality Manager gebaseerd op de eisen zoals die zijn opgesteld door de European Organisation of Quality. Overkoepelend voor alle branches, dus met name aandacht voor algemene kwaliteitstechnieken, en in geval van QA manager, ook managementvaardigheden.  Behalve op ervaring wordt ook op kennis en toepassing van die kennis getoetst.

Ik spreek uit ervaring, want sinds kort mag ik mij gecertificeerd kwaliteitsmanager noemen. Samen met een levensmiddelen-technologische opleiding lijkt mij dit een goede basis te leggen onder ons mooie beroep. Wie volgt? Meer informatie kan je vinden op: https://www.nnk.nl/persoonscertificering

Auteur

Marco Bakker
Marco Bakker

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte