8 februari 2023

‘Groeimelk’ niet meer beschouwd als gezondheidsclaim na hoger beroep

Een producent van biologische zuigelingenvoeding heeft een boete opgelegd gekregen van de NVWA vanwege misleidende etiketinformatie. De producent is hierop in hoger beroep gegaan. De termen ‘opvolgmelk’ en ‘vanaf de 12de maand’ werden als verwarrende combinatie gezien. Daarnaast kwam de vraag aan bod of ‘groeimelk’ een gezondheidsclaim is.

In de Europese Unie (EU) zijn termen met betrekking tot zuigelingen- en peutervoeding strikt gereguleerd. Zo worden zuigelingen in Verordening 609/2013 gedefinieerd als kinderen jonger dan 12 maanden en opvolgzuigelingenvoeding als levensmiddelen bestemd voor zuigelingen. Daarnaast stelt Verordening 2016/127 eisen aan de benaming van volledige zuigelingen- en opvolgzuigelingen voeding die exclusief zijn geproduceerd van koe- of geitenmelkeiwit. Deze producten moeten namelijk verplicht de naam ‘Volledige zuigelingenvoeding op basis van melk’ of ‘Zuigelingenmelk’ en ‘Opvolgmelk’ dragen.

Wetgeving gezondheidsclaims: Verordening 1924/2006

Daarnaast worden gezondheidsclaims streng gereguleerd in de EU door Verordening 1924/2006. Een gezondheidsclaim wordt gedefinieerd als een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband is tussen het levensmiddel(categorie) of een bestanddeel daarvan en de gezondheid. Gezondheidsclaims mogen alleen gebruikt worden als deze zijn opgenomen in een communautaire lijst met goedgekeurde gezondheidsclaims. Voor meer informatie hierover kun je onze klassikale training ‘’Claims, keurmerken en reclame op voedingsmiddelen’’ volgen.

Verwarrende combinatie: Opvolgmelk en vanaf de 12de maand

In de uitspraak heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een boete opgelegd aan de producent voor het gebruik van verschillende combinaties van termen. Zo vond de NVWA de combinatie ‘opvolgmelk’ en ‘vanaf de 12de maand’ verwarrend op basis van de definities en de benoemingregels in bovenstaande verordeningen. De combinatie betekent strikt genomen dat het product alleen is bedoeld voor zuigelingen in de 12de levensmaand. Daarbovenop vond de NVWA de combinatie ‘vanaf de 12de maand’ met de term ‘groeimelk’ verwarrend. Het zou namelijk suggereren dat het product voor kinderen ouder dan 12 maanden is bedoeld. Dit maakt deze combinatie van woorden misleidend voor de consument.

Gezondheidsclaim

Naast deze verwarrende combinatie werd de term ‘groeimelk’ verder onder de loep genomen. Volgens de NVWA kan ‘groeimelk’ namelijk als gezondheidsclaim worden gezien omdat deze verband houdt met de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. Aangezien deze claim niet is opgenomen in de communautaire lijst heeft de NVWA hier een boete voor opgelegd.

Hoger beroep: Producent geen sprake van misleidende informatie

Volgens de producent was er geen sprake van misleidende informatie. ‘Vanaf de 12de maand’ kan namelijk uitsluitend betekenen dat het is bedoeld voor kinderen ‘na het bereiken van de volledige leeftijd van 11 maanden’. Verder stond volgens de producent duidelijk op de verpakking vermeld dat de doelgroep zuigelingen waren. Ook werd er aangekaart dat concurrenten periodes als ‘vanaf 10 maanden’ en ’10-12 maanden’ wel op het etiket van zuigelingenvoeding mochten vermelden.

Daarbovenop is de term ‘groeimelk’ niet gedefinieerd in de wet. Volgens de producent hoeft het daarom niet te betekenen dat deze term exclusief is bedoeld voor peuters. Verder werd benadrukt dat het gebruik van opvolgmelk na 12 maanden geen gevaar voor de volksgezondheid vormt. Ook vond de producent dat er geen sprake was van een gezondheidsclaim. Er wordt namelijk niet gesteld, de indruk gewekt of geïmpliceerd dat er een verband bestaat tussen het product en de gezondheid. Tenslotte werd aangekaart dat de term ‘groeimelk’ momenteel volop wordt gebruikt op producten voor zuigelingen en peuters.

Oordeel

Het hoger beroep werd afgewezen. Het College stond achter de mening van de rechter dat de gemiddelde consument naar aanleiding van de combinatie ‘opvolgmelk’ en ‘vanaf de 12de maand’ de indruk kan krijgen dat het product is bedoeld voor het voeden van peuters terwijl alle partijen het er over eens zijn dat de samenstelling gericht is op het voeden van zuigelingen.

Hetzelfde gold voor de claim ‘groeimelk’. De rechter vond dat er in eerste instantie geen expliciet verband tussen het product en de gezondheid werd beschreven. Toch zou de gemiddelde consument bij de term ‘groeimelk’ de indruk kunnen krijgen dat het product een positieve invloed heeft op de groei en daarmee fysieke ontwikkeling van het kind. Op basis daarvan wordt ‘groeimelk’ gezien als gezondheidsclaim. Deze claim is verboden door afwezigheid op de Europese communautaire lijst.

Eind goed al goed

Over de term ‘groeimelk’ was het laatste woord nog niet gezegd. In November 2023 werd het beroep tegen het bestreden (boete)besluit met betrekking tot de term ‘groeimelk’ gegrond verklaard. Het College was het oneens met de rechtbank dat de term ‘groeimelk’ als gezondheidsclaim wordt gezien, omdat er wordt erkent dat de term al lang een algemeen gebruikte term is. Dit blijkt ook uit preambule 31 van de Verordening 609/2013. In deze preambule wordt ‘groeimelk’ namelijk genoemd als voorbeeld van een term die in Europa bekend staat als benaming van op melk gebaseerde dranken voor peuters. Als gevolg hiervan wordt de term ‘groeimelk’ in Nederland niet meer gezien als gezondheidsclaim en daarmee werd de boete voor de producent ingetrokken. Goed nieuws voor de zuigelingenvoeding industrie!

Geen wetswijzigingen missen?

Onze Food Law Guide is voor u de oplossing. Voor meer informatie neemt u contact op via +31 (0)30 – 65 66 010 of mailt u naar foodlawguide@precon.group.

Auteur

Nicole Keukens
Nicole Keukens

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte