8 februari 2023

Rechter ziet ‘groeimelk’ als gezondheidsclaim

Een producent van biologische zuigelingenvoeding heeft een boete opgelegd gekregen van de NVWA vanwege misleidende etiketinformatie. De producent is hierop in hoger beroep gegaan. De termen ‘opvolgmelk’ en ‘vanaf de 12de maand’ werden als verwarrende combinatie gezien. Daarnaast kwam de vraag aan bod of ‘groeimelk’ een gezondheidsclaim is.

In de Europese Unie (EU) zijn termen met betrekking tot zuigelingen- en peutervoeding strikt gereguleerd. Zo worden zuigelingen in Verordening 609/2013 gedefinieerd als kinderen jonger dan 12 maanden en opvolgzuigelingenvoeding als levensmiddelen bestemd voor zuigelingen. Daarnaast stelt Verordening 2016/127 eisen aan de benaming van volledige zuigelingen- en opvolgzuigelingen voeding die exclusief zijn geproduceerd van koe- of geitenmelkeiwit. Deze producten moeten namelijk verplicht de naam ‘Volledige zuigelingenvoeding op basis van melk’ of ‘Zuigelingenmelk’ en ‘Opvolgmelk’ dragen.

Wetgeving gezondheidsclaims: Verordening 1924/2006

Daarnaast worden gezondheidsclaims streng gereguleerd in de EU door Verordening 1924/2006. Een gezondheidsclaim wordt gedefinieerd als een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband is tussen het levensmiddel(categorie) of een bestandsdeel daarvan en de gezondheid. Gezondheidsclaims mogen alleen gebruikt worden als deze zijn opgenomen in een communautaire lijst met goedkeurde gezondheidsclaims. Voor meer informatie hierover kun je onze klassikale training ‘’ Etikettering en claims’’ volgen.

Verwarrende combinatie: Opvolgmelk en vanaf de 12de maand

In de uitspraak heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een boete opgelegd aan de producent voor het gebruik van verschillende combinaties van termen. Zo vond de NVWA de combinatie ‘opvolgmelk’ en ‘vanaf de 12de maand’ verwarrend op basis van de definities en de benamingregels in bovenstaande verordeningen. De combinatie betekent strikt genomen dat het product alleen is bedoeld voor zuigelingen in de 12de  levensmaand. Daarbovenop vond de NVWA de combinatie ‘vanaf de 12de maand’ met de term ‘groeimelk’ verwarrend. Het zou namelijk suggereren dat het product voor kinderen ouder dan 12 maanden is bedoeld. Dit maakt deze combinatie van woorden misleidend voor de consument.

Gezondheidsclaim

Naast deze verwarrende combinatie werd de term ‘groeimelk’ verder onder de loep genomen. Volgens de NVWA kan ‘groeimelk’ namelijk als gezondheidsclaim worden gezien omdat deze verband houdt met de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. Aangezien deze claim niet is opgenomen in de communautaire lijst heeft de NVWA hier een boete voor opgelegd.

Hoger beroep: Producent geen sprake van misleidende informatie

Volgens de producent was er geen sprake van misleidende informatie. ‘Vanaf de 12de maand’ kan namelijk uitsluitend betekenen dat het is bedoeld voor kinderen ‘na het bereiken van de volledige leeftijd van 11 maanden’. Verder stond volgens de producent duidelijk op de verpakking vermeld dat de doelgroep zuigelingen waren. Ook werd er aangekaart dat concurrenten periodes als ‘vanaf 10 maanden’ en ’10-12 maanden’ wel op het etiket van zuigelingenvoeding mochten vermelden.

Daarbovenop is de term ‘groeimelk’ niet gedefinieerd in de wet. Volgens de producent hoeft het daarom niet te betekenen dat deze term exclusief is bedoeld voor peuters. Verder werd benadrukt dat het gebruik van opvolgmelk na 12 maanden geen gevaar voor de volksgezondheid vormt. Ook vond de producent dat er geen sprake was van een gezondheidsclaim. Er wordt namelijk niet gesteld, de indruk gewekt of geïmpliceerd dat er een verband bestaat tussen het product en de gezondheid. Tenslotte werd aangekaart dat de term ‘groeimelk’ momenteel volop wordt gebruikt op producten voor zuigelingen en peuters.

Oordeel rechter

Het hoger beroep werd afgewezen. De rechter blijft van mening dat de gemiddelde consument naar aanleiding van de combinatie ‘opvolgmelk’ en ‘vanaf de 12de maand’ de indruk kan krijgen dat het product is bedoeld voor het voeden van peuters terwijl alle partijen het er over eens zijn dat de samenstelling gericht is op het voeden van zuigelingen.

Ook stond de rechter achter de NVWA met betrekking tot de claim ‘groeimelk’. De rechter vond dat er in eerste instantie geen expliciet verband tussen het product en de gezondheid werd beschreven. Toch zou de gemiddelde consument bij de term ‘groeimelk’ de indruk kunnen krijgen dat het product een positieve invloed heeft op de groei en daarmee fysieke ontwikkeling van het kind. Op basis daarvan wordt ‘groeimelk’ gezien als gezondheidsclaim. Deze claim is verboden door afwezigheid op de Europese communautaire lijst.

Preambule 31

Alhoewel de term ‘groeimelk’ ontbrak op de communautaire lijst werd deze al wel genoemd in preambule 31 van de Verordening 609/2013. Deze preambule had de rechter kort genoemd in zijn uitspraak. Uit deze preambule blijkt dat de meningen uiteenlopen over de vraag of desbetreffende producten beantwoorden aan de specifieke voedingsbehoefte van de doelgroep. Op basis daarvan trok de rechter de conclusie dat de term ‘groeimelk’ nog niet in het algemeen geaccepteerd wordt.

Gevolgen voor de industrie

Al met al is dit een eyeopener voor de zuigelingenvoeding industrie. Zoals de producent al aangeeft wordt bijvoorbeeld de term ‘groeimelk’ op veel producten in de industrie gebruikt. Om boetes van de NVWA te voorkomen zouden producenten van zuigelingenvoeding hun etiketten kritisch onder de loep moeten nemen.

Geen wetswijzigingen missen?

Onze Food Law Guide is voor u de oplossing. Voor meer informatie neemt u contact op via +31 (0)30 – 65 66 010 of mailt u naar foodlawguide@precon.group.

Auteur

Nicole Keukens
Nicole Keukens

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte