23 oktober 2020

Thuiswerken versnelt de noodzaak tot digitaal kwaliteitsmanagement

De uitdaging

Nu de overheid opnieuw de maatregel heeft genomen dat zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt moet worden, worstelen veel kwaliteitsafdelingen met de vraag hoe de continuïteit van de werkzaamheden geborgd blijft. Daar komt bij dat medewerkers van de kwaliteitsafdeling door wisseldiensten vaak om en om op kantoor zijn, waardoor de onderlinge communicatie wordt bemoeilijkt. Ook de communicatie met de rest van de organisatie, waaronder de productie, is lastig. En juist het enthousiasmeren, motiveren en opleiden van medewerkers is een belangrijke taak van de kwaliteitsmanager.

Tegelijkertijd heeft de kwaliteitsmanager te maken met allerlei andere uitdagingen, zoals de toenemende druk als gevolg van audits en toetsing en de toenemende vraag naar transparantie in de keten. Dit vraagt om goede documentatie van uw gegevens.

De oplossing

Digitalisering van uw kwaliteitssysteem draagt er aan bij dat deze uitdagingen beter gemanaged worden. Digitalisering is op vele vlakken mogelijk. Denk hierbij aan het digitaliseren van het documentenhandboek, specificatiebeheer, inspectierondes of leveranciersbeoordeling. Voor deze oplossingen biedt Quasydoc verschillende mogelijkheden tot digitaliseren.

De toegevoegde waarde

Het digitaliseren van uw kwaliteitssysteem kent vele voordelen, we zetten er een aantal voor u op een rijtje:

  • Een digitaal kwaliteitssysteem is beschikbaar via de cloud, waardoor een gebruiker op ieder moment en op iedere locatie toegang heeft tot de benodigde gegevens. Hierdoor wordt samenwerken op afstand zeer eenvoudig.
  • Medewerkers in de gehele organisatie kunnen toegang krijgen tot vooraf bepaalde onderdelen van het systeem, zoals relevante documenten.
  • Communiceer via het systeem met collega’s door taken toe te wijzen. Daarnaast kunnen medewerkers op de werkvloer meldingen via het systeem doorgeven, waardoor aanwezigheid op de werkvloer niet meer altijd noodzakelijk is om deze meldingen op te vangen.
  • Audits op afstand worden eenvoudiger en efficiënter, door de mogelijkheid de auditor beperkte toegang te geven tot noodzakelijke gegevens.
  • Meer grip op de jaarplanning en uitgezette acties, doordat acties eenvoudig toegewezen kunnen worden de verantwoordelijke medewerker.
  • Het uitvoeren van een leveranciersbeoordeling kan eenvoudig op afstand, door vooraf KPI’s te bepalen en aan de hand daarvan een medewerker deze leverancier te laten beoordelen.
  • Bij uitval van medewerkers door ziekte of vakantie kunnen werkzaamheden eenvoudig worden overgenomen, omdat benodigde documentatie in de cloud beschikbaar is.

Meer info?

Bent u benieuwd hoe digitalisering kan bijdragen aan verbetering binnen uw organisatie? Wij adviseren u graag. U kunt ons bellen via +31 (0)30 – 65 66 010 of mail naar info@precon.group.

Meer weten over Quasydoc?

Bekijk hier

Auteur

Bas Moolenschot
Bas Moolenschot

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte