5 januari 2022

‘Verplichte etikettering alcoholhoudende dranken effectiever dan zelfregulering’

Verplichte etikettering voor alcoholhoudende dranken is een mogelijke oplossing om bewustwording te vergroten. In het Nationaal Preventieakkoord is problematisch alcoholgebruik dan ook één van de pijlers. Het Trimbos Instituut heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van deze verplichte etikettering. In dit artikel de laatste stand van zaken.

Ongeveer een jaar geleden is door het kabinet een motie aangenomen om de mogelijkheid van verplichte etikettering voor alcoholhoudende dranken en de vermelding van een waarschuwing over de risico’s van alcohol te onderzoeken. Het Trimbos Instituut heeft daarom, in opdracht van de overheid, onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van verplichte etikettering voor alcoholhoudende dranken in Nederland met een alcoholpercentage van meer dan 1,2%. Het gaat hierbij enerzijds om de vermelding van ingrediënten en voedingswaarden en anderzijds om waarschuwingen over de risico’s van alcohol voor de gezondheid en tijdens zwangerschap. De mogelijkheid van verplichte etikettering sluit aan bij de pijlers uit het Nationaal Preventieakkoord (NPA), waarin is gesteld dat 80% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder in 2040 de belangrijke gezondheidseffecten van alcoholconsumptie dient te kennen.

Informatie vergroot bewustzijn

Uit het onderzoek blijkt dat gezondheidsinformatie en –waarschuwingen op etiketten van alcoholhoudende dranken het consumentenbewustzijn vergroten. Daarnaast verlaagt het de intentie om alcohol te drinken en het daadwerkelijke alcoholgebruik. Deze informatie dient opvallend weergegeven te worden, zodat het door de consument wordt opgemerkt. In het onderzoek is ook gekeken hoe de etikettering van alcoholhoudende dranken in andere landen geregeld is. In Europa heeft alleen Ierland verplichte etikettering ingevoerd voor zowel de productinformatie als de waarschuwingen. Wereldwijd hebben 9 landen wetgeving omtrent etikettering van alcoholhoudende dranken ingevoerd.

Zelfregulering

Op dit moment geldt in Nederland geen verplichte etikettering voor alcoholhoudende dranken. Wel is er via zelfregulering een aantal afspraken gemaakt. Dit vloeit voort uit een zelfreguleringsvoorstel uit 2018 van de Europese alcoholsector. Vooral bierproducenten en producenten van gedistilleerde dranken hebben hierin toezeggingen gedaan over etikettering. Via zelfregulering gaat het vooral over het vermelden van ingrediënten en voedingswaarden op etiketten van alcoholhoudende dranken. Afspraken over de waarschuwingen van de risico’s van alcohol zijn er minder. De waarschuwing voor het alcoholgebruik tijdens zwangerschap wordt met een logo vaak wel vermeld op het etiket. Uit het onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat verplichte etikettering effectiever is dan zelfregulering.

Invoering verplichte etikettering

De Europese Commissie heeft voorgesteld om voor eind 2022 een verplichte vermelding van de ingrediënten en voedingswaarden in te voeren voor alcoholhoudende dranken. Het vermelden van gezondheidswaarschuwingen zou dan eind 2023 volgen. Bij een mogelijke invoering in Nederland moet echter wel rekening gehouden worden met internationaal onderzoek, het beleid van andere landen die de verplichting al wettelijk hebben ingevoerd en de EU- en WHO-richtlijnen met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van etiketten. In Nederland is besloten om de beslissing over de verplichte etikettering van de ingrediënten, voedingswaarden en gezondheidswaarschuwingen over te laten aan het volgende kabinet.

Geen wetswijzigingen missen?

Onze Food Law Guide is voor u de oplossing. Voor meer informatie neemt u contact op via +31 (0)30 – 65 66 010 of mailt u naar foodlawguide@precon.group

Auteur

Najda Kajdic
Najda Kajdic

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte