9 april 2021

Voorkomen kruisbesmetting allergenen en voedselveiligheidscultuur nu wettelijk vastgelegd

Verordening (EG) nr. 2021/382 is met ingang van 24 maart 2021 van kracht voor de levensmiddelensector. Het betreft een wijziging van Verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne. Toezichthouders, zoals de NVWA & FAVV, kunnen de implementatie van deze wetgeving in uw bedrijf dus ook gaan beoordelen.

Op 3 onderdelen zijn wijzigingen van toepassing:

1. Omgang met voedselallergenen

Het voorkomen van kruisbesmetting met allergenen is nu een wettelijke verplichting. Deze verplichting betreft niet alleen levensmiddelenbedrijven, maar ook de primaire sector. Dit kan dus een behoorlijke impact hebben voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld:

 • Alle apparatuur en vervoersmiddelen die gebruikt worden voor het oogsten, vervoeren of opslaan van levensmiddelen na gebruik van een product met een allergeen dient te worden schoongemaakt en gecontroleerd op achtergebleven vervuiling.

2. Herverdeling van levensmiddelen

Terugdringen van voedselverspilling, het gebruik van eetbare voedselbronnen en voedseldonaties zijn voorbeelden van doelstellingen die zullen bijdragen tot de verwezenlijking van een circulaire economie. Om herverdeling van levensmiddelen te bevorderen en eenvoudiger te maken en tevens de voedselveiligheid voor de consument te borgen zijn in de verordening voorschriften vastgelegd. Bijvoorbeeld:

 • Houdbaarheidsdata of uiterste consumptiedata liggen voldoende ver in de toekomst, zodat herverdeling kan plaatsvinden en het product binnen de resterende houdbaarheidstermijn geconsumeerd kan worden.
 • Het opslaan en vervoeren van de producten wordt uitgevoerd onder de juiste en geldende omstandigheden. Zoals gekoelde opslag en transport.
 • Waarborgen van de juiste organoleptische omstandigheden en de traceerbaarheid van het product.

3. Voedselveiligheidscultuur

Levensmiddelenbedrijven dragen zorg voor het opzetten, in stand houden en bewijzen dat een passende voedselveiligheidscultuur aanwezig is. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard en omvang van het bedrijf. Waarom? Omdat steeds duidelijker wordt dat een bedrijfscultuur waarin voedselveiligheid verankerd is, bijdraagt aan het voorkomen van rampscenario’s. Maar natuurlijk draagt het ook bij tot het stand komen van een veilig en kwalitatief goed product. Een voedselveiligheidscultuur begint bij:

BetrokkenheidIedereen binnen de organisatie werkt samen aan een voedselveilig product. Leiderschap Neem verantwoordelijkheid en neem uw medewerkers hierin mee. Bewustzijn Kennis van gevaren en het belang van voedselveiligheid bij allen. Open en duidelijke communicatie Ook communicatie over afwijkingen en verwachtingen. Beschikbaarheid van voldoende middelen Veilig en hygiënisch kunnen produceren.

Voor het borgen van de voedselveiligheidscultuur binnen uw organisatie, dient u zichzelf o.a. de volgende vragen te stellen:

 • Zijn alle rollen en verantwoordelijkheden bekend? En bij mijn personeel?
 • Handhaaf ik de integriteit van het voedselhygiënesysteem wanneer wijzigingen worden gepland en uitgevoerd?
 • Is mijn documentatie nog actueel?
 • Worden controles tijdig & efficiënt uitgevoerd?
 • Is mijn personeel voldoende opgeleid en krijgen zij voldoende begeleiding?
 • Worden de wettelijke voorschriften nageleefd?
 • Moedig ik het voortdurend verbeteren van mijn voedselveiligheidssysteem voldoende aan?
 • Houd ik rekening met ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, technologie en best practices?

Waar begin ik? Hoe ga ik dit doen? Heb ik een allergeen in mijn bedrijf?

Wilt u advies, ondersteuning of eens sparren over wat deze wettelijke verplichtingen voor uw bedrijf betekenen en hoe u dit kunt aanpakken? Dan heeft Précon praktische oplossingen voor u. We helpen u graag.

Neem contact met ons op via +31 30 65 66 010 of info@precon.group.

Auteur

Edith Korse
Edith Korse

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte