15 april 2019

Voorlopig wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken

1 april jongstleden informeerde Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, middels een kamerbrief de Tweede Kamer over het voorlopig politieke akkoord omtrent oneerlijke handelspraktijken (OHP) in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen.

Tijdens de onderhandelingen is het aantal OHP’s die verboden gaan worden uitgekomen op zestien. Onder andere: onredelijk late betalingen; het op korte termijn annuleren van bestellingen van bederfelijke voedingsproducten; het eenzijdig veranderen van belangrijke contractvoorwaarden en dat de voedselproducenten moet betalen voor het bederf van voedings- en landbouwproducten dat na levering en buiten de schuld van de leverancier plaatsvindt.
Andere OHP’s die mogelijk verboden worden zijn: leveranciers mogen geen geschreven contract worden ontzegd; het eisen van betaling voor niet geleverde diensten; afnemers die vertrouwelijke gegevens delen met derden; afnemers mogen niet dreigen met represailles en afnemers mogen geen geld eisen voor het afhandelen van klachten.

Ook zijn sommige handelspraktijken alleen toegestaan na duidelijke en niet ambigue afspraken in de koopovereenkomst: het retourneren van onverkochte agrarische voedselproducten; de leverancier van agrarische voedingsproducten kosten doorrekenen voor opslag, promoties, marketing en andere specifiek benoemde activiteiten. Desgevraagd moet de koper een onderbouwing van de in hiervoor genoemde kosten kunnen geven. Hieraan is toegevoegd dat een afnemer alleen na expliciete afspraken kosten in rekening mag brengen voor het gebruik van medewerkers om producten aan te prijzen.

Minister Schouten geeft in de kamerbrief aan dat het wetsvoorstel nog niet definitief is. Zowel de Europese Raad als het Europees Parlement moeten het voorstel eerst nog goedkeuren, vervolgens kan de richtlijn worden gepubliceerd. De verwachting is dat publicatie plaats zal vinden in mei.

De gehele kamerbrief vindt u hier: Kamerbrief appreciatie van de Europese Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

Auteur

Najda Kajdic
Najda Kajdic

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte