8 september 2020

Wat je moet weten over het nieuwe Warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk

Peuterdrank en peutermelk vallen sinds 2016 onder de algemene levensmiddelenwetgeving. Het was sindsdien niet meer mogelijk om peuterdrank en peutermelk volgens de geldende wetgeving op de Nederlandse markt te brengen. In het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen voor algemene levensmiddelen staat immers een beperking opgenomen op toevoeging van enkele vitaminen en mineralen. De NVWA heeft hier echter niet op gehandhaafd, waardoor peuterdrank en peutermelk sinds 2016 nog wel in Nederland verkocht werd.
De nationale regelgeving wordt nu aangevuld met het Warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk, zodat deze producten straks ook weer rechtmatig op de Nederlandse markt kunnen worden gebracht.

Met het Warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk wordt het toegestaan om vitaminen, mineralen of andere stoffen toe te voegen aan peuterdrank en peutermelk. De minimale en maximale gehalten sluiten in grote lijnen aan bij de samenstellingsvoorschriften voor opvolgzuigelingenvoeding uit bijlage II van Verordening 2016/217. Hiermee wordt voorkomen dat aan peuterdrank en peutermelk een voor deze doelgroep te hoge dosering aan vitaminen, mineralen of andere stoffen wordt toegevoegd. Daarnaast zullen ook de referentie-innamen voor opvolgzuigelingenvoeding uit bijlage VII bij Verordening 2016/217 van toepassing zijn.

Etikettering en presentatie

Op het etiket van peuterdrank en peutermelk zullen enkele specifieke vermeldingen moeten worden toegevoegd. Daarnaast mag het product niet worden gepresenteerd als een vervolgproduct op volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding. Dit heeft betrekking op de gebruikte tekst, afbeeldingen en kleuren. De voedingswaarden worden uitgedrukt per 100ml van het gebruiksklare levensmiddel, zoals bereid volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Indien van toepassing, mag de voedingswaarde ook worden uitgedrukt per 100g onbereid product.

Het Warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk treedt in werking met ingang van 1 juli 2024. Peuterdrank en peutermelk die vóór 1 juli 2024 in de handel zijn gebracht, mogen nog verhandeld worden totdat de voorraden zijn uitverkocht.

Bron: Ontwerpbesluit van het Warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk

Hulp nodig?

Heeft u vragen of ondersteuning nodig bij de beoordeling van uw labels? Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen via +31 (0)30 – 65 66 010 of mail naar info@precon.group

Auteur

Roos van Kuijk
Roos van Kuijk

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte