2 oktober 2020

Wijzigingen in verordening voor materialen en voorwerpen van kunststof

Waar doorgaans de updates van Verordening (EU) nr. 10/2011 – de plastic directive – zich beperken tot extra toegelaten stoffen, staat er met de 15e wijziging een uitgebreide aanpassing van deze verordening voor kunststof contactmateriaal op stapel. Behalve nieuw toegelaten stoffen zijn er deze keer wijzigingen in detectielimieten, is de lijst met algemene beperkingen uitgebreid, is de verklaring van overeenstemming uitgebreid en is een extra overal migratietest toegevoegd. Een korte uitleg.

  • Er zijn 3 stoffen toegevoegd aan bijlage I, de lijst met in kunststof toegelaten stoffen.
  • In verband met verbeterde analysetechnieken zijn de minimale detectielimieten verlaagd naar 0,002 mg/kg voor primaire aromatische amines (PAA) en 1,3 1,3-fenyleendiamine.
  • Bijlage II met de algemene beperkingen voor materialen is uitgebreid van 9 naar 18 metalen.
  • In de verplichte verklaring van overeenstemming is opgenomen dat in de tussenstadia moet worden gecommuniceerd welke stoffen in het tussenmateriaal aanwezig zijn en in welke concentraties. Dit is van toepassing op stoffen waarop de beperkingen in bijlage II van toepassing zijn of die genotoxisch kunnen zijn.
  • Speciaal voor korte contacttijden met levensmiddelen bij koude of omgevingstemperatuur is test OM0 toegevoegd.

Materialen en voorwerpen van kunststof die voldoen aan de versie Verordening (EU) nr. 10/2011 van vóór de inwerkingtreding van deze wijziging, en die voor het eerst in de handel zijn gebracht vóór 23 maart 2021, mogen tot en met 23 september 2022 in de handel worden gebracht en mogen in de handel blijven tot de voorraden zijn uitgeput.

Wil je meer weten ? Bel ons via +31 (0)30 – 65 66 010 of mail naar info@precon.group voor een gericht advies of neem deel aan de klassikale training.

Auteur

Marco Bakker
Marco Bakker

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte