15 februari 2023

Zijn peel-off labels op voedingsmiddelen toegestaan?

Veel producenten vinden het onmogelijk om alle verplichte informatie zichtbaar op het etiket te plaatsen. Dit is vooral lastig wanneer er meerdere talen op het etiket geprint moeten worden. Een mogelijke oplossing is een peel-off label. Maar is een peel-off label eigenlijk wel toegestaan?

Een peel-off label is een etiket dat in elkaar gevouwen is als een soort boekje. De verplichte informatie is deels op de voorkant te zien, maar voor de rest van de etiketinformatie moet de consument het etiket openen. Peel-off labels worden vooral gebruikt voor producten waar meerdere talen op geprint moeten worden. Daarnaast vind je ze ook op producten – zoals dessertglaasjes – waar heel beperkt ruimte is om een etiket te plakken. Er zijn op dit moment geen wettelijke regels vastgesteld voor het gebruik van peel-off labels. Voor cosmetica en medicijnen is een peel-off label een vaak gebruikte oplossing.

Zichtbaarheid verplichte informatie

In artikel 12 lid 2 van Verordening (EU) 1169/2011 staat dat de verplichte voedselinformatie rechtstreeks op de verpakking of op een daaraan bevestigd etiket aangebracht moet worden. In artikel 13 lid 1 staat vermeld dat alle wettelijk verplichte informatie op een duidelijk zichtbare plaats en in duidelijk leesbare en onuitwisbare letters aangebracht moet worden. Bij het gebruik van een peel-off label is alle wettelijke informatie niet direct zichtbaar, omdat de consument eerst een handeling moet verrichten. De Europese Commissie heeft in haar mededeling aangegeven dat bij verwijderbare etiketten per geval beoordeeld moet worden of wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften. In de Engelse versie van deze mededeling is het woord ‘verwijderbare etiketten’ vertaald naar ‘peel-off labels’.

Aandachtspunten peel-off label

In de wet is dus geen verbod op het gebruik van peel-off labels opgenomen. In principe dienen peel-off labels alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt te worden als het echt onmogelijk is om alle verplichte informatie op het etiket te vermelden. Dit moet per geval beoordeeld worden. Indien er gebruik wordt gemaakt van peel-off labels zijn er wel een aantal aandachtspunten. Deze aandachtspunten komen overeen met de verplichte vermeldingen voor een etiket waarvan het grootste oppervlak minder dan 10 cm² bedraagt. Deze aandachtspunten luiden als volgt:

  • De wettelijke benaming, nettohoeveelheid, houdbaarheidsdatum en de allergenen moeten vermeld worden op de voorzijde van het peel-off label in iedere taal die hoort bij de landen waar het product wordt verkocht.
  • Het is belangrijk dat er een duidelijk logo vermeld staat waaruit de consument kan opmaken hoe hij het peel-off label dient open te maken.
  • Ook moeten er verdere instructies voor de consument op de voorzijde vermeld staan waarin duidelijk staat wat hij moet doen om de overige informatie, zoals de ingrediëntenlijst, op het peel-off label te vinden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een pijl. Deze informatie dient ook vermeld te worden in iedere taal die hoort bij de landen waar het product wordt verkocht.

Producten waar peel-off labels gebruikelijk zijn

Het gebruik van peel-off labels is voor cosmetische producten wettelijk geregeld in artikel 19 lid 2 van Verordening (EU) 1223/2009. Hierin staat vermeld dat verplichte aanduidingen ook op een bijsluiter, aangehecht etiket of strook vermeld mogen worden, met daarbij een verwijzing naar de overige informatie door middel van een korte aanduiding. Het logo dat gebruikt kan worden is wettelijk vastgesteld in bijlage VII, onderdeel 1 van die Verordening. Ook voor medische producten wordt vaak een peel-off label gebruikt. Dit is net als bij levensmiddelen niet wettelijk vastgesteld, maar er zijn wel veel richtsnoerdocumenten waarin regels zijn vastgesteld over het gebruik van peel-off labels voor medische producten.

Geen wetswijzigingen missen?

Onze Food Law Guide is voor u de oplossing. Voor meer informatie neemt u contact op via +31 30 65 66 010 of mailt u naar foodlawguide@precon.group.

Auteur

Najda Kajdic
Najda Kajdic

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte