Vivera Verbeteren van de voedselveiligheidscultuur

Vivera roept iedereen op om zich aan te sluiten bij de Goodness Movement. Hoe meer mensen meedoen en minder vlees eten, hoe beter het is voor de wereld. Dit doen ze door plant-based producten te maken die qua smaak en bite net zo lekker zijn als vlees. Dit alles om de overstap naar plant-based eten zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Binnen Vivera is een manifest opgesteld waarin de kernwaarden en uitgangspunten van de organisatie staan beschreven. Tevens zijn er bijeenkomsten om meer aandacht en bewustzijn ten aanzien van voedselveiligheid te creëren. Tijdens het salesgesprek wordt aangegeven dat er behoefte is aan een training voor een 15 tal afdelingsmanagers en teamleiders. Het doel van deze training is dat er een omslag moet komen in het denken en handelen. Dat ze inzicht krijgen in wat er van een leidinggevende in de Food industrie verwacht mag worden, zodat de mindset verandert en ze zelf verbeterpunten herkennen en aanpakken. Dat ze weten hoe ze mensen in beweging krijgen om te veranderen.

De voedselveiligheidscultuursessies

In drie sessies hebben we de afdelingsmanagers en teamleiders meegenomen in het verbeteren van de voedselveiligheidscultuur. Doordat het management niet meedoet, maar al wel een manifest heeft opgesteld wordt het MT vooraf geïnformeerd over de sessies en zijn twee MT leden na afloop van elke sessie aanwezig bij een evaluatie. Tussen de sessies zitten telkens ongeveer 3 weken

Evaluerend was het goed om met deze groep bij elkaar te zitten en open en eerlijk te kunnen communiceren over wat er beter moet en hoe lastig dit eigenlijk voor iedereen is. Het bleek dat iedereen tegen zaken aanliep, maar dat hier eigenlijk nooit over gesproken wordt. Door de opbouw van de sessie werd iedereen stap voor stap meegenomen in de onderdelen en kon men in de tussentijd door middel van de huiswerkopdrachten hier direct mee aan de slag.

Ook het nogmaals kijken naar de kernwaarden van het bedrijf en hoe leiding te geven (coachend) werd het nogmaals duidelijk welke weg in te slaan. Na de eerste sessie was er duidelijk behoefte aan ‘maar zeg me dan hoe ik dit kan bereiken?’ Door juist eerst duidelijk te hebben welke factoren er nodig zijn om een verandering tot stand te kunnen brengen, kan dit pas een succes worden.

Toen in sessie 2 de ‘Hoe dan?’ aan bod kwam zag je door de innovatieve werkvorm de puzzelstukjes op de juiste plek vallen en de opluchting dat dit toch best realistisch was. De verbeterpunten uit sessie 1 zijn er bij gepakt en in groepjes zijn deze verder uitgewerkt tot een realistisch plan van aanpak.

Tot slot is er een evaluatie sessie waarbij nog eens open en eerlijk de goede, maar juist ook de lastige zaken besproken zijn. Tevens is er aandacht voor het opzetten van een werkwijze om dit in de dagelijkse praktijk in te passen, zodat het echt onderdeel van het bedrijf wordt.

Iedereen is enthousiast om volle kracht ermee aan de slag te gaan. Acties die nodig zijn voor de opvolging zijn uitgezet en niets staat de uitvoering nog in de weg.

Nu één jaar later

Ruim een jaar na het uitvoeren van de sessies hebben we een evaluatie met Vivera gedaan. Wat hieruit naar voren komt is dat de teamleiders tijdens de periodieke overleggen open en eerlijk communiceren over de zaken die goed gaan en over de zaken die verbeteringen behoeven. Vivera overweegt om samen met Précon een verdiepingsslag op te zetten. Om de werkwijze in de dagelijkse praktijk in te passen worden de teamleiders gecoacht om de collega’s  op de werkvloer aan te spreken op gedrag. Juist aandacht geven aan die zaken die goed verlopen maakt een belangrijk onderdeel uit van deze verdiepingsslag. Daarnaast zal er uiteraard aandacht zijn voor de verbeterdoelstellingen van Vivera.

Hulp nodig met voedselveiligheidscultuur?

Volg onze training verbeteren van de voedselveiligheidscultuur. Meer weten? Bekijk de trainingspagina of neem contact op met info@precon.group.

Betrokken Professionals

Stel uw vraag online

Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Kantoor België is verhuisd! Het nieuwe adres is: Franklin Rooseveltplaats 12 bus 6, 8ste verdieping, 2060 Antwerpen

X