Mystery Guest een goede test Verbeterpunten Food Defense blootgelegd door Mystery Guest

In de voedselveiligheidsstandaarden, waaronder IFS en BRC wordt geëist dat bedrijven de effectiviteit van hun Food Defense maatregelen testen of beoordelen. Door de inzet van een Mystery Guest heeft Précon samen met een klant (die gezien de gevoelige informatie anoniem wenst te blijven), vormgegeven aan deze normeis.

Doelstelling

Samen met Précon heeft de klant bepaald dat met het bezoek van de Mystery Guest duidelijk moet worden of de genomen fysieke maatregelen (zoals toegang door middel van een batch) effectief zijn en of er voldoende bewustzijn is bij medewerkers op het gebied van Food Defense.Voorafgaand aan de Food Defense test, heeft de consultant van Précon samen met de klant het scenario afgestemd en is besproken aan welke randvoorwaarden het bezoek van de Mystery Guest dient te voldoen, zoals het voldoen aan het hygiënereglement en wat te doen bij ontmaskering.

Op de afgesproken datum probeert de consultant van Précon toegang te verkrijgen tot de bedrijfsruimten. Tijdens de test kon de Mystery Guest toegang krijgen tot de productieruimten, doordat bij meerdere deuren het batch-systeem buiten werking was. Daarnaast werd door een medewerker bij de personeelsingang de deur opengedaan voor de Mystery Guest.

Na toegang te hebben verkregen tot de productieruimten is het aanspreekgedrag van medewerkers getest. Het is de bedoeling dat medewerkers een onbekende aanspreken op zijn/haar aanwezigheid. De aanspreekcultuur bleek onvoldoende te zijn, aangezien de Mystery Guest in verschillende ruimtes kon lopen zonder aangesproken te worden. ‘’Het bezoek van de Mystery Guest heeft ons duidelijk gemaakt dat de Food Defense maatregelen onvoldoende effectief zijn. Zowel de fysieke maatregelen als het bewustzijn bij medewerkers zijn een aandachtspunt voor ons’’, aldus de klant.

Na afloop van de Food Defense test zijn de bevindingen en mogelijkheden tot verbetering vastgelegd en besproken met de klant. Aan de hand daarvan zijn met Précon enkele verbeteringen ingezet. ‘’Er is een project gestart om het bewustzijn van medewerkers te vergroten. Een van de onderdelen daarvan is dat we met Précon een training Food Defense voor onze medewerkers hebben verzorgd’’. Volgend jaar wordt een nieuwe Mystery Guest test uitgevoerd, om na te gaan of de verbeteringen gewerkt hebben en de genomen maatregelen nu voldoende effectief blijken.

Vragen of meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over hoe we in uw bedrijf de effectiviteit van de Food Defense maatregelen kunnen testen, neem dan contact met ons op vi +31 30 65 66 010 of mail ons: info@precon.group.

Betrokken Professionals

Stel uw vraag online

Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Kantoor België is verhuisd! Het nieuwe adres is: Franklin Rooseveltplaats 12 bus 6, 8ste verdieping, 2060 Antwerpen

X