Zoekhulp Voor wetgeving rondom etikettering

Een veelgestelde vraag in onze praktijk is “Hoe weet ik zeker dat alle benodigde wetgeving is geraadpleegd? En voor welke producten gelden naast algemene wetten ook nog aanvullende wettelijke regels?”

Om die informatie snel paraat te hebben, werken onze professionals met onderstaand overzicht*. Een handig hulpmiddel, nu ook beschikbaar voor u. Vind in het overzicht zowel horizontale als verticale wetgeving, op trefwoord en alfabetische volgorde onder elkaar gezet.

*Voor het laatst bijgewerkt: februari 2024.

Food Law Guide

Geen tijd om zelf op de hoogte te blijven van de wetswijzigingen? Dan hebben wij voor u de Food Law Guide. Ontvang elke week de voor uw bedrijf relevante wetswijzigingen. Zo bent u altijd volledig geïnformeerd en weet u welke aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan wetgeving.

Overzicht Wetgeving

Altijd van toepassing


Verordening 1333/2008

 • Betreft de lijst levensmiddelenadditieven, inclusief kleurstoffen, zoetstoffen en dragerstoffen, die zijn toegestaan in levensmiddelen, onder de voorgeschreven gebruiksvoorwaarden.

Verordening 231/2012

 • Tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening 1333/2008.

Verordening 1169/2011

 • Betreft de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten op etiketten en in reclame.

WWB informatie levensmiddelen

 • Nationale aanvulling op Verordening 1169/2011.

Richtlijn 2011/91

 • Betreft vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren.

WWB Hoeveelheden voorverpakkingen

 • Betreft regels voor het aanduiden van de hoeveelheid op voorverpakkingen.

Richtlijn 2009/34

 • Betreft voorwaarden voor gebruik van het E-teken.

WWB Bereiding en behandeling van levensmiddelen

 • Artikel 15: Regels betreffende de vermelding van de houdbaarheidsdatum en de vermelding van de bewaartemperatuur.

Richtlijn 2007/45

 • Betreft de vastgestelde nominale volumes voor voorverpakte producten (o.a. wijnen en gedistilleerde dranken).

Mededeling van de commissie van 13 juli 2017

 • Inzake de verstrekking van informatie over stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken. Deze mededeling is bedoeld om ondernemingen en nationale autoriteiten bij te staan bij de toepassing van de nieuwe voorschriften van Verordening 1169/2011.

Verordening 1321/2013

 • Bevat een lijst van toegelaten rookaroma’s.

Verordening 1334/2008

 • Betreft de lijst van aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen die zijn toegestaan voor gebruik in en op levensmiddelen.

Verordening 2065/2003

 • Betreft de samenstelling van en eisen aan rookaroma’s.

Verordening 2018/848

 • Betreft de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Uitvoeringsverordening 2021/279

 • Betreft bepalingen ter uitvoering van Verordening 2018/848 m.b.t. controles en andere maatregelen ter waarborging van de traceerbaarheid en naleving in de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Verordening 2021/771

 • Tot aanvulling van Verordening 2018/848 m.b.t. specifieke criteria en voorwaarden voor de controles van de administratie in het kader van de officiële controles op het gebied van biologische productie en de officiële controles van groepen exploitanten.

Verordening 2021/1165

 • Betreft de toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie en de opstelling van de lijsten van die producten en stoffen

Uitvoeringsverordening 2021/2325

 • Tot vaststelling, op grond van Verordening 2018/848 van de lijst van derde landen en van de lijst van controleautoriteiten en controleorganen die op grond van artikel 33, leden 2 en 3, van Verordening 834/2007 zijn erkend met het oog op de invoer van biologische producten in de Unie.

Skal voorschriften

 • Nationale voorschriften van de toezichthouder voor biologische productie.

Verordening 1924/2006

 • Inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Verordening 2019/343

 • Betreft het gebruik van bepaalde generieke omschrijvingen (afwijkingen van artikel 1, lid 3, van Verordening 1924/2006).

Verordening 1925/2006

 • Betreft de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen.

WWB Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen

 • Nationale implementatie van Verordening 1925/2006.

Verordening 432/2012

 • Betreft de lijst van toegestane generieke gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking of de ontwikkeling en/of gezondheid van kinderen gaan.

Besluit 2013/63

 • O.a. richtsnoeren voor de uitwerking van de specifieke voorwaarden voor gezondheidsclaims van art. 10 van Verordening 1924/2006.

Richtlijn 89/108

 • Betreft regels voor het diepvriezen van levensmiddelen en de wijze waarop dit proces moet worden geëtiketteerd.

WWR diepgevroren levensmiddelen

 • Nationale implementatie van Richtlijn 89/108. Bevat onder andere een voorschrift voor de meting van de temperatuur van diepgevroren producten.

Richtlijn 1999/2

 • Deze richtlijn omvat regels omtrent etikettering, maximumdosis en voorwaarden voor het gebruik van doorstraalde levensmiddelen.

WWB Doorstraalde waren 1992

 • Bevat de lijst van levensmiddelen die mogen worden doorstraald.

Verordening 1332/2008

 • Betreft de lijst van voedingsenzymen die zijn toegestaan voor gebruik in levensmiddelen.

Verordening 1829/2003

 • Inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.

Verordening 1830/2003

 • Betreft de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders.

WWB nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen

 • Betreft o.a. de vermelding “bereid zonder gentechniek” en aanvullende eisen.

Uitvoeringsverordening 828/2014

 • Betreft voorschriften voor de voorlichting aan de consument over de afwezigheid of de verminderde aanwezigheid van gluten in levensmiddelen.

Uitvoeringsverordening 2018/775

 • Betreft de voorschriften voor de vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt van een levensmiddel.

Verordening 1151/2012

 • Deze verordening betreft de regels voor het gebruik van beschermde oorsprong (BOB) of herkomst (BGA) benamingen op verwerkte producten en gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS). De verordening introduceert ook de mogelijkheid van facultatieve kwaliteitsaanduidingen als “product uit de bergen”.

Richtsnoer 2010/C 341/03

 • Richtlijnen voor de interpretatie van de regels vermeld in Verordening 1151/2012

Verordening 251/2014

 • Betreft de aanduiding, aanbiedingsvorm, etikettering en bescherming van geografische aanduidingen (BGA) van gearomatiseerde wijnbouwproducten

Mededeling van de Commissie 2017/C393/05

 • Bevat richtsnoeren voor bedrijven en nationale autoriteiten betreffende de toepassing van het beginsel van kwantitatieve ingrediëntendeclaratie (KWID) in het kader van Verordening 1169/2011.

Verordening 2073/2005

 • Bevat microbiologische voedselveiligheidscriteria (inclusief grenzen voor histamine in visproducten) en proceshygiënecriteria.

WWB bereiding en behandeling levensmiddelen

 • Bevat, in aanvulling op Verordening 2073/2005, microbiologische criteria voor Salmonella, Campylobacter, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens en Bacillus cereus.

Diverse Hygiënecodes

 • Deze codes bevatten afspraken over microbiologische criteria die de desbetreffende branches zelf, in aanvulling op de regelgeving van de overheid, voor bepaalde activiteiten hebben vastgelegd.

Verordening 2015/2283

 • Betreft voorschriften voor het in de Unie in de handel brengen van nieuwe voedingsmiddelen (inclusief ingrediënten).

Uitvoeringsverordening 2017/2468

Betreft administratieve en wetenschappelijke voorschriften voor traditionele levensmiddelen uit derde landen overeenkomstig Verordening 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen.

Uitvoeringsverordening 2017/2469

 • Betreft administratieve en wetenschappelijke voorschriften voor aanvragen bedoeld in artikel 10 van Verordening 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen.

Uitvoeringsverordening 2017/2470

 • Betreft de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen overeenkomstig Verordening 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen.

Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen

 • Geeft uitvoering aan een gedeelte van Verordening 2015/2283 en voorschriften voor gebruik van de term “bereid zonder gentechniek”.

Verordening 2023/915

 • Betreft maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen.

Verordening 396/2005

 • Betreft de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in levensmiddelen en diervoeders

Leidraad van de Commissie

 • Betreft het vaststellen van toleranties voor voedingswaarden die op een etiket worden vermeld (document is bedoeld als normdocument voor de controle door toezichthouders).

Specifieke levensmiddelen


WWB Gereserveerde aanduidingen

 • De volgende benamingen moeten en mogen uitsluitend worden gebruikt: azijn, mayonaise, vruchtenwijn, roomijs, mosterd, limonade, frisdrank, bier, alcoholvrij bier, alcoholarm bier, pils, oud bruin, bok of bock, korenwijn, advocaat, vieux, brandewijn, vruchtenbrandewijn en likorette.

Wettelijk verplichte benamingen

 • De genoemde benamingen in de volgende wetgeving: cacao- en chocolade; verduurzaamde vruchtenproducten; vruchtensap/limonade; koffie- en cichoreiproducten; melkeiwitten (caseïne en caseïnaten) en verpakte waters moeten en mogen uitsluitend worden gebruikt voor die producten.

Diverse andere gereserveerde aanduidingen

 • De genoemde benamingen in de volgende specifieke wetgeving: brood- en meelproducten; suikers en suikerproducten; zuivelproducten; vlees, gehakt en vleesproducten; specerijen en kruiden; olijfolie; smeerbare vetproducten; en gedehydrateerde melkproducten zijn uitsluitend gereserveerd voor deze producten.

Verordening 1308/2013

 • Gemeenschappelijke verordening van de markten voor landbouwproducten. Artikel 119: verplichte vermeldingen voor wijn. Artikel 120: facultatieve vermeldingen bij wijn, zoals wijnoogstjaar, wijndruivenrassen en productiemethoden.

Verordening 2019/33

 • Tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 wat betreft aanvragen tot bescherming van oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen in de wijnsector, de bezwaarprocedure, gebruiksbeperkingen, wijzigingen van productdossiers, de annulering van bescherming en de etikettering en presentatie. Bijlage I, deel B bevat ook de pictogrammen betreffende allergenen.

Verordening 2019/787

 • Betreft de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, en het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken.

Regeling wijn en olijfolie

 • Nederlandse implementatie van basisverordening 1308/2013, voor wat betreft wijn en olijfolie.

Richtlijn 2000/36

 • Betreft de samenstelling en verplichte benamingen voor cacao- chocoladeproducten.

WWB Cacao en chocolade

 • Nationale implementatie van Richtlijn 2000/36. Betreft de samenstelling en de etikettering, met in het bijzonder gereserveerde aanduidingen, van cacao en chocolade.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2465

 • Tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 wat betreft handelsnormen voor eieren.

Verordening 1308/2013

 • Deze verordening is de opvolger van Verordening 1234/2007: bijlage VII, deel VI.

Verordening 543/2011

 • Nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening 1234/2007, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft.

WWR uitlekgewichten verduurzaamde champignons en zuurkool

 • Deze regeling bevat bepalingsmethode voor de uitlekgewichten van verduurzaamde champignons en zuurkool.

Uitvoeringsverordening 1333/2011

 • Voorschriften betreffende handelsnormen voor bananen, de controle op de naleving van die handelsnormen en betreffende de mededelingen in de sector bananen (codificatie).

Richtlijn 2001/110

 • Betreft de samenstelling en verplichte benamingen voor honing.

WWB Honing

 • Implementatie van Richtlijn 2001/10. Bevat afwijkende kengetallen t.o.v. de richtlijn voor wat betreft vrije zuren en niet in water oplosbare stoffen voor sommige honingsoorten.

Richtlijn 1999/4

 • Betreft de samenstelling en verplichte benamingen voor extracten van koffie en extracten van cichorei.

WWB koffie en cichorei-extracten

 • Implementatie van Richtlijn 1999/4.

WWB Meel en brood

 • Betreft gereserveerde en verplichte aanduidingen. In artikel 6a en 15 staan de eisen aan de hoeveelheid droge stof in broodcategorieën.

WWR enzymen in brood en meel

 • inzake de enzymen die mogen worden toegevoegd aan meel en bij de bereiding van brood.

WWB Bereiding en behandeling van levensmiddelen

 • Artikel 4a: verplichte waarschuwing op pluimveevlees.

Verordening 543/2008

 • Betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee. Bijlage V bevat voorwaarden voor het gebruik van termen als “scharrel”.

Verordening 1308/2013

 • Definities pluimveevlees: bijlage II, deel VIII.

Besluit Dierlijke producten

 • Bevat de voorwaarden voor gebruik van de vermeldingen “scharrel ……” en “………scharrel”.

WWB Specerijen en kruiden

 • Betreft de samenstelling en toegestane benamingen voor specerijen en kruiden.

Richtlijn 2001/111

 • Samenstelling en zuiverheidseisen diverse suikerproducten.

WWB Suikers

 • Nationale implementatie van Richtlijn 2001/111. Artikel 16: In afwijking van Verordening 1169/2011 hoeft de netto-inhoud niet worden vermeld op verpakkingen kleiner dan 20g.

Richtlijn 2001/113

 • Benamingen en samenstellingen van kastanjepasta en vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade.

WWB Verduurzaamde vruchtenproducten

 • Nationale implementatie van Richtlijn 2001/113.

Vrijstellingsbesluit jam met verlaagd suikergehalte

 • Vrijstelling wordt verleend van artikel 13 van het Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002 voor als jam met verlaagd suikergehalte of confituur met verlaagd suikergehalte aangeduide waren met een suikergehalte dat ten minste 30% verlaagd is, waarin suikers niet gedeeltelijk zijn vervangen door zoetstoffen.

Verordening 2022/2104

 • Betreffende de handelsnormen voor olijfolie.

Regeling wijn en olijfolie

 • Nationale implementatie van Verordening 1308/2013 voor wat betreft olijfolie.

Verordening 1308/2013

 • Bijlage VIII, aanhangsel II: benamingen smeerbare vetproducten.

WWB Smeerbare vetproducten

 • Bak- en braadproducten; eis aan gehalte aan erucazuur en isomeren.

Verordening 1760/2000

 • Betreft de vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten Artikel 12 bevat definities, zoals: gehakt vlees, afsnijdsels en versneden vlees.

Verordening 1825/2000

 • Uitvoeringsverordening van Verordening 1760/2000. Bevat aanvullende etiketteringsregels voor o.a. afsnijdsels en voorverpakt uitgesneden vlees.

WWB Vlees, gehakt en vleesproducten

 • Bevat definitie gehakt, die afwijkend is van de Europese definitie voor gehakt vlees. Vermelding “half om half” en “mager” voor vleesbereidingen.

Verordening 1337/2013

 • Regels voor het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor vers, gekoeld of bevroren vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee.

Regeling dierlijke producten

 • Regels met betrekking tot dierlijke producten.

Verordening 1379/2013

 • O.a. aanvullende vermeldingen voor vis: handelsbenaming, productiemethode, vangstgebied.

WWR Handelsbenamingen vis

 • Bevat de lijst met handelsbenamingen, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van verordening (EU) 1379/2013.

Richtlijn 2001/112

 • Betreft samenstellingseisen en benamingen van vruchtensappen, nectars en most.

WWB Vruchtensappen

Richtlijn 2012/12

 • Wijzigt Richtlijn 2001/112 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten.

WWB Bereiding en behandeling van levensmiddelen

 • Artikel 11: Cafeïne/kinine gehalte limonade/frisdrank.

Richtlijn 2009/54

 • Benamingen en eisen aanvullende gegevens water, mineraalwater, bronwater.

WWB Verpakte waters

 • Nationale implementatie van Richtlijn 2009/54. Bevat aanvullende criteria, o.a. gerelateerd aan de Drinkwaterwet.

Verordening 1308/2013

 • Bijlage VII, deel III en IV: definities en benamingen voor melk en andere zuivelproducten.

WWB Zuivel

 • Nationale implementatie van diverse zuivel richtlijnen. Betreft melk, karnemelk, yoghurt, vla, kaas, kwark.

Richtlijn 2015/2203

 • Betreft de wetgeving met betrekking tot voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten.

WWR Caseïne en caseïnaten 2016

 • Nationale implementatie van Richtlijn 2015/2203.

Richtlijn 2001/114

 • Betreft bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk.

WWR Gedehydrateerde melk

 • Nationale implementatie van Richtlijn 2001/114. Betreft melkpoeder, koffieroom, gecondenseerde melk en dergelijke.

Regeling dierlijke producten

 • Betreft de samenstellingseisen aan Goudse, Edammer en Commissiekaas.

Keuringsreglement COKZ kaas

 • Betreft rijkskaasmerken en kaasbereiding.

Verordening 445/2007

 • Houdende enkele toepassingsbepalingen van Verordening nr. 2991/94 tot vaststelling van normen voor smeerbare vetproducten en van Verordening nr. 1898/87 betreffende de bescherming van de benaming van melk en zuivelproducten.

Specifieke voeding


Richtlijn 2006/125

 • Inzake bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters.

Verordening 609/2013

 • Inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing.

Verordening 2016/127

 • Tot aanvulling van Verordening 609/2013 wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding van zuigelingen en peuters.

Verordening 2016/128

 • Tot aanvulling van Verordening 609/2013 wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende voeding voor medisch gebruik. Ter vervanging van Richtlijn 1999/21.

Mededeling van de commissie van 25 november 2017

 • Inzake de inzake de indeling van voeding voor medisch gebruik.

Richtlijn 2002/46

 • Deze richtlijn is van toepassing op voorverpakte voedingssupplementen die als voedingsmiddel op de markt worden gebracht. Niet van toepassing op geneesmiddelen als omschreven in Richtlijn 2001/83/EG.

WWB voedingssupplementen

 • Nationale implementatie van Richtlijn 2002/46.

WWB Kruidenpreparaten

 • Bevat de lijst van planten die niet mogen worden gebruikt en de lijst planten die worden geacht toxische pyrrolizidine-alkaloïden te bevatten. Niet van toepassing op kruiden bestemd voor medische preparaten.

Warenwetregeling vrijstelling voedingssupplementen

 • Betreffende de aanwezigheid van vitamines A, B6 en D in voedingssupplementen

Besluit diervoeders 2012

 • Betreft regels inzake diervoerder.

Regeling diervoeders 2012

 • Betreft voorschriften inzake diervoerder.

Verordening 183/2005

 • Betreft vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne.

Verordening 1069/2009

 • Betreft vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten.

Verordening 142/2011

 • Betreft uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn.

Verordening 767/2009

 • Betreft het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders.

Verordening 2020/354

 • Betreft vaststelling van een lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel.

Verordening 1831/2003

 • Betreft toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

Uitvoeringsverordening 2021/758

 • Betreffende de status van bepaalde producten als onder Verordening (EG) nr. 1831/2003 vallende toevoegingsmiddelen voor diervoeding en betreffende het uit de handel nemen van bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

Richtlijn 2002/32

 • Betreft ongewenste stoffen in diervoeding.

Richtlijn (EU) 2019/904

 • Betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2151

 • Tot vaststelling van regels inzake geharmoniseerde markeringsspecificaties voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik die zijn opgenomen in deel D van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904.

Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

 • Houdende regels inzake aangewezen kunststofproducten voor eenmalig gebruik.

Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik

 • Betreffende regels inzake kunststofproducten voor eenmalig gebruik, producten van oxo-degradeerbare kunststoffen en kunststofhoudend vistuig.

Besluit beheer verpakkingen 2014

 • Betreffende regels voor verpakkingen en verpakkingsafval.

Verordening (EG) nr. 1935/2004

 • Inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Verordening (EG) nr. 2023/2006

 • Betreffende goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Verordening (EU) nr. 10/2011

 • Betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Direct contact

Onze professionals helpen u graag

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Kantoor België is verhuisd! Het nieuwe adres is: Franklin Rooseveltplaats 12 bus 6, 8ste verdieping, 2060 Antwerpen

X