Uw partner voor

MVO en duurzaamheid

Met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) draagt uw organisatie bij aan een duurzame ontwikkeling. Bij Précon zijn we van mening dat bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen een integrale visie op de bedrijfsvoering hebben en verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van hun activiteiten op mens en milieu. In de praktijk betekent dit dat bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen bij iedere beslissing een afweging maken tussen de maatschappelijke, economische en milieu-effecten hiervan.

Het gesprek aangaan met belanghebbenden (stakeholders) is cruciaal. Dit levert belangrijke informatie die helpt inzicht te krijgen in de gevolgen van een beslissing. Ook is het belangrijk dat het bedrijf transparant is over haar activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan. Transparantie is een belangrijk principe van MVO.

Bij Précon werken consultants met ruime ervaring in het begeleiden van bedrijven bij vraagstukken op het gebied van MVO. In de afgelopen jaren heeft Précon op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen samengewerkt met MVO Nederland. Daarnaast heeft Précon samen met de Nyenrode Business Universiteit een praktisch programma ontwikkeld, specifiek voor bedrijven in de food supply chain.

Elke vraag is anders, elke oplossing is anders. Wij zien het als uitdaging om voor elke opdracht de juiste oplossingsvorm te kiezen. Précon gelooft in praktijkgericht maatwerk, direct werkbaar, zodat u na afronding van de opdracht ook werkelijk onze toegevoegde waarde ervaart. Dit gaat verder dan het realiseren van enkele ‘quick wins’. Het behelst organisatieontwikkeling in alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Afspraak maken

Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief