De risico’s in kaart, de gevaren beheerst HACCP

De veiligheid van voedingsmiddelen is een groot maatschappelijk goed. Dit geldt op de eerste plaats voor de consument, maar zeker ook voor bedrijven die actief zijn in de voedingsmiddelensector.

Heeft u een bedrijf in de food sector? Dan is onze scan een handig hulpmiddel om te ontdekken welke wet- en regelgeving van toepassing is. Doe onze ondernemersscan!

De veiligheid van voedingsmiddelen wordt bedreigd door schadelijke stoffen die in de producten terecht zouden kunnen komen. Zo kunnen bacteriën leiden tot bederf, maar ook tot levensbedreigende situaties. Dit is natuurlijk iets wat bedrijven in de levensmiddelensector heel graag willen voorkomen. Dat kan door het toepassen van de hygiëneregels - volgens het basisvoorwaardenprogramma - en door het toepassen van HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Het toepassen van HACCP is wettelijk verplicht volgens de Europese Hygiëneverordening (Verordening 852/2004) en is gebaseerd op de principes die zijn beschreven in de Codex Alimentarius. Aangezien de toepassing van HACCP ingewikkeld is en veel tijd kost maakt de wet het mogelijk dat bedrijven gebruik maken van een hygiënecode. Het bedrijf hoeft dan niet zelf HACCP toe te passen. Hygiënecodes zijn beschikbaar voor bijvoorbeeld de brood- en banketbakkerij, de horeca en voor zorginstellingen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controleert of bedrijven HACCP of de hygiënecode hebben toegepast en ook op de naleving in het gehele bedrijf.

Naast de controle van NVWA worden bedrijven beoordeeld op voedselveiligheid via certificering. Er bestaan verschillende standaarden voor certificering, zoals BRC (British Retail Consortium), IFS (International Food Standard) en FSSC (Food Safety System Certification). Inhoudelijk zijn de verschillen in deze standaarden niet heel groot, maar BRC en IFS zijn vooral bedoeld voor producenten van consumentenproducten. FSSC is ook geschikt voor bedrijven die agrarische producten verwerken tot grondstoffen voor de bereiding van voedingsmiddelen. Certificering is niet wettelijk verplicht, maar geldt als algemene vereiste voor professionele bedrijven in de voedingsmiddelensector.

U kunt bij de consultants van Précon terecht met alle vragen over voedselveiligheid, wetgeving en certificering, over HACCP en de hygiëneregels.

Onze aanpak

Wij ondersteunen u bij het toepassen de hygiëneregels en van HACCP. We beschikken over uitgebreide kennis van wetgeving en gevaren en brengen in kaart welke wetgeving en welke gevaren voor uw bedrijf van belang zijn. Op basis van die inventarisatie maken we een gevarenanalyse en stellen we een HACCP-plan op.

Een eerste stap voor het HACCP-team is dat de leden van het team worden getraind. Naast een training voor de leden van het HACCP-team (level 3) bieden we ook een training voor de leiders van het HACCP-team (level 4). Voor de medewerkers in de productie hebben we verschillende trainingen, bijvoorbeeld over metaaldetectie en over allergenen.

Scan bedrijven in de levensmiddelensector

HACCP is verplicht voor elk bedrijf dat actief is in de levensmiddelensector. De bedrijven zijn verplicht de voedselveiligheid te garanderen van de producten die zij maakt, verwerkt, verpakt, opslaat, transporteert of verhandeld. Hiervoor moeten de bedrijven hygiëneregels naleven die zijn vastgelegd in het basisvoorwaardenprogramma. Ook dient een gevaren- en risicoanalyse uitgevoerd te worden volgens de HACCP-methode.

Neem contact op
Of bel NL +31 (0)30 65 66 010

Veelgestelde vragen

Waar staat HACCP voor?
HACCP is een afkorting van ‘Hazard Analysis Critical Control Points’. HACCP is een methode die als doel heeft de veiligheid van voedingsmiddelen te beheersen. De methode is gebaseerd op 7 basisprincipes die zijn beschreven in de Codex Alimentarius. De Codex Alimentarius is een verzameling van standaarden voor voedingsmiddelen die wordt beheerd door de World Health Organization (WHO) en de Food and Agricultural Organisation. Het toepassen van HACCP is een wettelijke verplichting voor alle voedingsmiddelenbedrijven in de Europese Unie. De EU-wetgeving is voor een belangrijk deel gebaseerd op de standaarden in de Codex Alimentarius.
Wat is HACCP?
HACCP is een methode waarmee binnen een bedrijf wordt nagedacht over de schadelijke stoffen die eventueel in de producten terecht zouden kunnen komen. Deze schadelijke stoffen worden gevaren genoemd. In de gevarenanalyse van HACCP wordt ingeschat welke risico’s deze gevaren vormen voor de gezondheid van de consument. Vervolgens worden maatregelen genomen om de risico’s te verkleinen. Het gehele pakket aan maatregelen en de bijbehorende controles wordt aangeduid als het HACCP-plan.
Wat zijn de 7 principes van HACCP?
De 7 basisprincipes van HACCP:
1. Inventariseer alle potentiële gevaren en wijs de signifcante gevaren aan. Ga na welke maatregelen nodig zijn om het gevaar te beheersen.
2. Stel de kritische beheerspunten (CCP's) vast.
3. Geef per CCP de kritische grenzen aan.
4. Stel vast hoe de kritische grenzen van een CCP’s worden bewaakt.
5. Leg de correctieve acties vast per CCP.
6. Pas verificatie toe.
7. Houd documentatie en registraties bij.
Is het verplicht dat een bedrijf is gecertificeerd?
Het toepassen van HACCP is een wettelijke verplichting, echter certificering van een bedrijf is niet verplicht.
De verplichting voor het toepassen van HACCP is opgenomen in Europese wetgeving en geldt voor elk bedrijf dat produceert, verwerkt, distribueert of verhandeld. Certificering is niet verplicht maar wordt wel geëist door de afnemers van producten. In praktijk betekent dat vrijwel alle bedrijven gecertificeerd zijn, inclusief dienstverleners, zoals transportbedrijven en handelsondernemingen. We zeggen dan wel dat het certificaat dient als “license to operate”.
Welke organisatie houdt toezicht op de HACCP-regels?
In Nederland houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht op het naleven van de regels rondom veilige voedselproductie, distributie en verkoop.
Toon alle veelgestelde vragen

Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Direct contact

Onze professionals helpen u graag

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Kantoor België is verhuisd! Het nieuwe adres is: Franklin Rooseveltplaats 12 bus 6, 8ste verdieping, 2060 Antwerpen

X