Analyses

Om de hygiënische omstandigheden van de productie te monitoren, worden microbiologische- en chemische onderzoeken uitgevoerd. Sommige voert u zelf uit, andere besteedt u (deels) uit. In beide gevallen is de module analyses zeer bruikbaar.

U maakt een analyseplan in Quasydoc, waarbij per analyse of controle de frequentie kan worden vastgelegd en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. Vervolgens ontvangt de betreffende medewerker een herinneringsmail, zodat de analyse volgens planning wordt uitgevoerd. U voert eenvoudig de uitkomsten van de analyses in, en Quasydoc laat direct zien of de resultaten binnen de gestelde grenzen vallen. Om de resultaten over een langere termijn te kunnen beoordelen biedt Quasydoc de mogelijkheid om trendanalyses uit te voeren.

Werkt u samen met een extern laboratorium? Dan kan het laboratorium de resultaten automatisch uitwisselen met Quasydoc en de ingevoerde resultaten kunnen worden vergeleken met de vastgestelde normen.

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Kantoor België is verhuisd! Het nieuwe adres is: Franklin Rooseveltplaats 12 bus 6, 8ste verdieping, 2060 Antwerpen

X