Analyses

Om de hygiënische omstandigheden van de productie te monitoren, worden microbiologische- en chemische onderzoeken uitgevoerd. Sommige voert u zelf uit, andere besteedt u (deels) uit. In beide gevallen is de module analyses zeer bruikbaar.

Maak een analyseplan in Quasydoc, waarbij per analyse of controle kan worden aangegeven wie verantwoordelijk is en wat de frequentie is. Vervolgens ontvangt deze medewerker een herinnering, zodat de analyse volgens planning wordt uitgevoerd. Voeg eenvoudig de uitkomsten van analyses in en Quasydoc laat in één oogopslag zien of de resultaten binnen de gestelde parameters vallen. Maak trendanalyses om over een langere termijn de resultaten te kunnen beoordelen.

Werkt u samen met een extern laboratorium? Laat het laboratorium de resultaten automatisch uitwisselen met Quasydoc. Vervolgens kunnen de analyseresultaten met de vastgestelde normen worden vergeleken.

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief