Uw partner voor Voedselveiligheid

Goede hygiëne en voedselveiligheid vormen de basis voor de kwaliteit van uw producten. Lekkere en verantwoorde producten zijn belangrijk, maar voedselveiligheid is een must.

Bij Précon zijn we er van overtuigd dat voedselveiligheid meer is dan een gedegen HACCP studie. Het begint namelijk allemaal met de mensen op de werkvloer. Welke maatregelen moeten worden genomen om een veilig product op de markt te brengen? Précon helpt hygiëne en voedselveiligheid naar de praktijk te brengen. Naast deze begeleiding is onze expertise het trainen van medewerkers, of het nu gaat om operators, leidinggevenden of het management.
Wij werken met een focus op het continu verbeteren van de voedselveiligheidcultuur in uw bedrijf.

Afspraak maken
<Of bel NL +31 (0)30 65 66 010

Onze aanpak

Wij ondersteunen u bij de beheersing van grondstoffen en leveranciers en nemen stap voor stap de productieprocessen door. We vinden het belangrijk om samen met uw medewerkers een team te vormen, waarbij we kijken welke maatregelen moeten worden genomen om een veilig product op de markt te brengen. Onze consultants helpen u met het bedenken en het invoeren van beheersmaatregelen en de bijbehorende bewaking. Met als resultaat een hygiënisch proces en een voedselveilig product.

De juiste kennis bij het vraagstuk

Onze consultants brengen niet alleen de eigen kennis en ervaring mee, maar kunnen steunen op de kennis en ervaring van vele collega’s. Door het bundelen van deze expertises ontsluiten we brede kennis en ervaring, welke aansluit bij uw vraagstuk. Elke vraag is anders, elke oplossing is anders. Wij zien het als uitdaging om voor elke opdracht de juiste oplossingsvorm te kiezen.

Passend maatwerk bij uw vraag

Onze aanpak kenmerkt zich dan ook door het feit dat wij geen standaard oplossing hebben. Wij kijken altijd samen met u wat het beste past bij uw bedrijf, waarin de voedselveiligheid toch geborgd is. Précon gelooft in praktijkgericht maatwerk, direct werkbaar, zodat u na afronding van de opdracht ook werkelijk onze toegevoegde waarde ervaart. Wij streven er altijd naar dat u na een bepaalde tijd op eigen kracht verder kunt.

Neem contact op
Of bel NL +31 (0)30 65 66 010

Veelgestelde vragen

Wie horen in het HACCP team?
Het ontwikkelen van een effectief HACCP-plan vraagt om een multidisciplinaire benadering, zo nodig met inbegrip van expertise op terreinen zoals diergeneeskunde, microbiologie, gezondheidskunde, voedingsmiddelentechnologie, chemie en werktuigbouwkunde. Het levensmiddelenbedrijf moet zorgen dat voldoende specifieke kennis en expertise aanwezig is. Daar waar deze expertise niet binnen het bedrijf beschikbaar is, dient advies van externen te worden betrokken. Externe expertise kan komen uit bronnen als handels- en productorganisaties, onafhankelijke experts, overheidsdiensten, vakliteratuur en hygiënecodes.
Hoe ziet een processchema er uit?
Processen worden beschreven in processchema’s. Een processchema geeft alle stappen weer in het productieproces, inclusief herverwerking en reststromen. Als toelichting kunnen korte teksten worden toegevoegd. De beheersmaatregelen die kritisch zijn (CCP of OPRPs) worden vaak weergegeven in de processchema’s.
Het processchema moet worden getoetst aan de praktijk door personen met voldoende kennis van het proces.
Wat is een basisvoorwaarde?
Het basisvoorwaardenprogramma is een pakket van maatregelen dat er voor zorgt dat het mogelijk is om veilige producten te produceren. Een groot gedeelte van de basisvoorwaarden is gericht op het voorkomen van besmetting; daarnaast bevat het pakket maatregelen zoals het bewaken van temperaturen, het uitvoeren van een recall, het traceerbaar maken van producten en het trainen van medewerkers. Met het invoeren van het basisvoorwaardenprogramma heeft een bedrijf in principe de voedselveiligheid onder controle: maar voor bijna alle bedrijven geldt dat er gevaren zijn waarvoor extra maatregelen moeten worden genomen. Het doel van het HACCP-systeem is begrijpen welke bijdrage de verschillende maatregelen in het basisvoorwaardenprogramma leveren aan de beheersing van de risico’s. Op basis hiervan kunnen aanvullende maatregelen worden genomen om de risicobeheersing te versterken en, vooral ook, om de risicobeheersing aantoonbaar te maken.
Wat is validatie?
Het doel van validatie is om vast te stellen of een beheersmaatregel in staat is (capabel) de kans op een significant gevaar voldoende te verkleinen. Door de kans op het gevaar te verkleinen zorgen beheersmaatregelen er voor dat een “midden” of een “hoog” risico wordt verkleind naar een “laag” risico. Validatie moet duidelijk maken wat het verschil is in het risico vóór en ná het toepassen van de beheersmaatregel. Uitgangspunt hierbij is dat de beheersmaatregel correct, volgens ontwerp, wordt toegepast, dus zonder fouten of afwijkingen. Validatie begint met het specificeren van het acceptabele niveau van het gevaar. Hierbij moeten, waar van toepassing, de normen worden gebruikt uit bijvoorbeeld Verordening (EG) 2073/2005 en Verordening (EG) 1881/2006.

Validatie wordt bij voorkeur gedaan door middel van een objectieve test (challenge-testen). Voor bepaalde beheersmaatregelen, zoals sterilisatie of pasteurisatie, zijn in de literatuur uitgebreide testen en gegevens te vinden. Het is dan niet altijd noodzakelijk om deze test opnieuw te doen, een verwijzing naar wetenschappelijke bronnen volstaat.

Validatie wordt bij voorkeur uitgevoerd voordat de beheersmaatregel wordt geïmplementeerd. In de praktijk is dat niet altijd mogelijk en dit kan betekenen dat de validatie moet worden gebaseerd op historische gegevens, zogeheten retrospectieve validatie.
Wat moet ik doen voor de verificatie?
Definitie van verificatie: ‘het toepassen van methoden, procedures, testen of andere beoordelingen, in toevoeging op monitoring, om overeenstemming met het HACCP-plan vast te stellen’.

Vanuit het principe dat alle maatregelen kunnen falen, kan worden geredeneerd dat ook bewakingsprocedures en corrigerende acties kunnen wegvallen of afwijkingen kunnen vertonen. Het doel van verificatie is in de eerste plaats zeker stellen dat bewakingsprocedures en corrigerende acties volgens de daarvoor vastgestelde procedures worden toegepast. In feite voegt verificatie nog een beveiligingsniveau toe aan het beheersen van gevaren. Het eerste niveau zijn de beheersmaatregelen, het tweede niveau zijn de bewakingsprocedures en corrigerende acties; verificatie vormt het derde niveau. Het falen van bewakingsprocedures is in het kader van HACCP beslist de aandacht waard.

Het voedingsmiddelen bedrijf moet een plan maken waarin de verificaties en hun frequenties worden weergegeven. Hierin moet de verificatie activiteiten en frequentie bepaald worden op basis van de risico’s van de gevaren.

Verificatie activiteiten kunnen verschillende vormen hebben. Interne audits zijn een belangrijke vorm van verificaties. Daarnaast kennen we kalibraties, hygiëne rondes, monstername en analyse, etc. Normaal gesproken wordt jaarlijks (meestal voorafgaande aan de managementbeoordeling) het gehele systeem geverifieerd, waarbij gekeken wordt of het kwaliteitssysteem (incl. HACCP systeem) voldoende effectief is om de gevaren te beheersen.

Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Kantoor België is verhuisd! Het nieuwe adres is: Franklin Rooseveltplaats 12 bus 6, 8ste verdieping, 2060 Antwerpen

X