Voedselveiligheidscultuur

Het begrip 'Voedselveiligheidscultuur' wordt steeds vertrouwder binnen de voedingsmiddelenindustrie. Sinds de nieuwe GFSI 2020 benchmark verplicht stelde dat iedere certificeringsstandaard voedselveiligheidscultuur moest opnemen, hebben de BRC, IFS en FSSC dit nu stevig verankerd in de standaarden.

Ook in wetgeving is dit nu vastgelegd in verordening (EU) nr. 2021/382, wat een aanvulling is op de bestaande verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne. Hiermee kunnen ook toezichthouders, zoals de NVWA in Nederland en de FAVV in België, de implementatie van deze wetgeving in uw bedrijf beoordelen.

Dit zijn externe prikkels die ervoor zorgen dat u iets met voedselveiligheidscultuur moet doen. Voedselveiligheidscultuur is echter een onderwerp dat zich niet laat vangen in een mooi beleidsdocument of doelstellingen. Cultuur heeft te maken met alle gewoontes, gedragingen en (on-)geschreven regels binnen uw bedrijf.

Afspraak maken
<Of bel NL +31 (0)30 65 66 010

Cultuurmeetmodel, stap voor stap uitgelegd

Stap 1:

Voordat we van start gaan met de meting, hebben we eerst een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we samen wat er al gebeurd is op het gebied van de voedselveiligheidscultuur, wat de bedrijfsdoelstellingen zijn en verzamelen we kerngegevens. Ook maken we afspraken wanneer de vragenlijst wordt opengesteld en hoe lang deze beschikbaar blijft.

Ook in EU-verband wordt het belang van de voedselveiligheidscultuur nog verder onderstreept sinds Verordening (EU) 2021/382 in maart 2021 van kracht werd. Dit is een aanvulling op Verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne. Levensmiddelenbedrijven moeten nu wettelijk zorgen voor het opzetten, in stand houden en bewijzen van een passende voedselveiligheidscultuur binnen het bedrijf.

Stap 2:

De volgende stap is het gereedmaken van de vragenlijst. Deze verzorgen we online en vragen aan het bedrijf of zij alle medewerkers hiervoor willen uitnodigen. Om het makkelijk te maken, leveren we hiervoor standaard e-mails aan en een leuke poster op A3-formaat die je overal in de organisatie kunt ophangen om medewerkers er extra op te attenderen. Want hoe meer mensen meedoen, hoe beter het beeld van de cultuur binnen de organisatie wordt.

Stap 3:

De vragenlijst kan dan door alle medewerkers worden ingevuld. Na de sluitingstermijn, verzamelen wij de gegevens en beginnen we met de analyse van de resultaten. Na de analyse stellen we een duidelijke rapportage op met de bevindingen en aanbevelingen.

Stap 4:

Tijdens een adviesgesprek koppelen de resultaten terug en bespreken we hoe het met de voedselveiligheidscultuur gesteld is. Hieruit kan blijken dat het nodig is om op punten te verbeteren. Als dat zo is, doen we aanbevelingen welke acties hierbij kunnen helpen.

Neem contact op
Of bel NL +31 (0)30 65 66 010

Veelgestelde vragen

Waarom is een meting van de cultuur nodig?
Voor wetgeving en certificeringsstandaarden is het nodig dat de voedselveiligheidscultuur aantoonbaar wordt gemaakt. Het cultuurmeetmodel van Précon maakt de cultuur inzichtelijk en daarmee aantoonbaar voor de norm.
Wat levert de cultuurmeting precies op?
Een cultuurmeting is de eerste keer een nulmeting: het geeft aan waar je als organisatie staat. Het geeft inzicht in de rol van het management, teamleiders en medewerkers, laat zien of de communicatie over voedselveiligheid effectief is, of mensen aangesproken worden als zaken niet goed gaan en of de praktijk in de organisatie overeenstemt met het beleid.

Na een tijdje kan de cultuurmeting herhaald worden, om het effect van verbetermaatregelen inzichtelijk te maken.
Is het nodig om alle medewerkers de vragenlijst in te laten vullen?
Ja, wil je een goede meting doen van de cultuur binnen een organisatie, dan is het juist belangrijk dat alle medewerkers in de organisatie hier hun mening over geven. Wil de cultuurmeting relevant zijn, dan moeten alle functies en lagen van de organisatie evenredig vertegenwoordigd zijn. Alleen dan wordt zichtbaar waar het goed gaat en waar verbetering noodzakelijk is.
Hoe vullen medewerkers de vragenlijst in?
Précon maakt een online vragenlijst beschikbaar voor alle medewerkers. Via een QR-code of via een link in een e-mail krijgen zij toegang tot de vragenlijst. Précon zorgt voor een poster met QR-code en voor e-mailteksten met de link naar de vragenlijst. Medewerkers kunnen de vragenlijst op de eigen laptop, tablet of mobiel invullen.
Wat is de doorlooptijd van de cultuurmeting?
De vragenlijst staat minimaal 4 weken online. Inclusief intake en rapportage is de doorlooptijd minimaal 6 weken.
Toon alle veelgestelde vragen

Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief