Voedselveiligheidscultuur

Het begrip 'Voedselveiligheidscultuur' wordt steeds vertrouwder binnen de voedingsmiddelenindustrie. Sinds de nieuwe GFSI 2020 benchmark verplicht stelde dat iedere certificeringsstandaard voedselveiligheidscultuur moest opnemen, hebben de BRC, IFS en FSSC dit nu stevig verankerd in de standaarden.

Ook in wetgeving is dit nu vastgelegd in verordening (EU) nr. 2021/382, wat een aanvulling is op de bestaande verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne. Hiermee kunnen ook toezichthouders, zoals de NVWA in Nederland en de FAVV in België, de implementatie van deze wetgeving in uw bedrijf beoordelen.

Dit zijn externe prikkels die ervoor zorgen dat u iets met voedselveiligheidscultuur moet doen. Voedselveiligheidscultuur is echter een onderwerp dat zich niet laat vangen in een mooi beleidsdocument of doelstellingen. Cultuur heeft te maken met alle gewoontes, gedragingen en (on-)geschreven regels binnen uw bedrijf.

Lukt het bijvoorbeeld maar niet om iedereen een haarnetje te laten dragen? Wordt de hygiënesluis regelmatig overgeslagen? Of lijkt de kwaliteit bij de ene ploeg een andere te zijn dan bij de volgende ploeg?
Meer regels of procedures opstellen is niet de oplossing, het bijsturen van gedrag is dat wel. Inmiddels heeft Précon haar methode succesvol toegepast bij diverse bedrijven.

Afspraak maken
<Of bel NL +31 (0)30 65 66 010

Veelgestelde vragen

Waarom is voedselveiligheidscultuur belangrijk?
Het is van belang dat u op ieder moment de voedselveiligheid van uw producten waarborgt. Hierbij is vaak een aanzienlijke rol voor medewerkers weggelegd. Daarom wordt steeds meer aandacht aan de cultuur omtrent voedselveiligheid besteed.
Wat levert een verhoogde voedselveiligheidscultuur op?
Een verhoogde voedselveiligheidscultuur zorgt vaak voor minder fouten en een verhoogde kwaliteit van uw producten. Dit zorgt voor minder klachten en minder kosten.
Wat houdt voedselveiligheidscultuur precies in?
Cultuur heeft te maken met alle gewoontes, gedragingen en (on)geschreven regels binnen uw bedrijf. Volgens verordening (EU) nr. 2021/382 moeten bedrijven zorgen dat de voedselveiligheid gewaarborgd wordt door onder andere betrokkenheid door het management, leiderschap, bewustzijn over de voedselveiligheidsgevaren, communicatie en het beschikbaar stellen van voldoende middelen.
Ik wil de voedselveiligheidscultuur verbeteren, waar begin ik?
Het is belangrijk de huidige stand van zaken in kaart te brengen. Wat gaat er goed en waar kunnen er dingen verbeterd worden? Voor een objectieve beoordeling kan gebruik gemaakt worden van ons cultuurmeetmodel. Op basis van de uitkomsten van deze nulmeting kan een plan van aanpak worden opgesteld.

Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Kantoor België is verhuisd! Het nieuwe adres is: Franklin Rooseveltplaats 12 bus 6, 8ste verdieping, 2060 Antwerpen

X