Voedselveiligheidscultuur Cultuurmeetmodel

Het begrip 'Voedselveiligheidscultuur' wordt steeds vertrouwder binnen de voedingsmiddelenindustrie. Sinds de nieuwe GFSI 2020 benchmark verplicht stelde dat iedere certificeringsstandaard voedselveiligheidscultuur moest opnemen, hebben de BRC 8, IFS 7 en FSSC 22000 versie 5.1, dit nu stevig verankerd. Ook in wetgeving is dit nu vastgelegd in verordening (EU) nr. 2021/382 die sinds 24 maart van kracht is. Dit is een aanvulling op op de bestaande verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne. Hiermee kunnen ook toezichthouders, zoals de NVWA in Nederland en de FAVV in België, de implementatie van deze wetgeving in uw bedrijf beoordelen.

Om de voedselveiligheidscultuur aantoonbaar te maken, heeft Précon een
cultuurmeetmodel ontwikkeld. Aan de hand van een uitgekiende vragenlijst meten we alle aspecten die voor de cultuur van belang zijn en brengen dit helder in beeld.

Afspraak maken
Of bel NL +31 (0)30 65 66 010

Hoe gaat het in zijn werk?

Voordat we van start gaan met de meting, hebben we eerst een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we samen wat er al gebeurd is op het gebied van de voedselveiligheidscultuur, wat de bedrijfsdoelstellingen zijn en verzamelen we kerngegevens. Ook maken we afspraken wanneer de vragenlijst wordt opengesteld en hoe lang deze beschikbaar blijft.

Ook in EU-verband wordt het belang van de voedselveiligheidscultuur nog verder onderstreept sinds Verordening (EU) 2021/382 in maart 2021 van kracht werd. Dit is een aanvulling op Verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne. Levensmiddelenbedrijven moeten nu wettelijk zorgen voor het opzetten, in stand houden en bewijzen van een passende voedselveiligheidscultuur binnen het bedrijf.

o De volgende stap is het gereedmaken van de vragenlijst. Deze verzorgen we online en vragen aan het bedrijf of zij alle medewerkers hiervoor willen uitnodigen. Om het makkelijk te maken, leveren we hiervoor standaard e-mails aan en een leuke poster op A3-formaat die je overal in de organisatie kunt ophangen om medewerkers er extra op te attenderen. Want hoe meer mensen meedoen, hoe beter het beeld van de cultuur binnen de organisatie wordt.

o De vragenlijst kan dan door alle medewerkers worden ingevuld. Na de sluitingstermijn, verzamelen wij de gegevens en beginnen we met de analyse van de resultaten. Na de analyse stellen we een duidelijke rapportage op met de bevindingen en aanbevelingen.

o Tijdens een adviesgesprek koppelen de resultaten terug en bespreken we hoe het met de voedselveiligheidscultuur gesteld is. Hieruit kan blijken dat het nodig is om op punten te verbeteren. Als dat zo is, doen we aanbevelingen welke acties hierbij kunnen helpen.

Neem contact op
Of bel NL +31 (0)30 65 66 010

Veelgestelde vragen

Waarom is een meting van de cultuur nodig?
Voor wetgeving en certificeringsstandaarden is het nodig dat de voedselveiligheidscultuur aantoonbaar wordt gemaakt. Het cultuurmeetmodel van Précon maakt de cultuur inzichtelijk en daarmee aantoonbaar voor de norm.
Wat levert de cultuurmeting precies op?
Een cultuurmeting is de eerste keer een nulmeting: het geeft aan waar je als organisatie staat. Het geef inzicht in de rol van het management, teamleiders en medewerkers, laat zien of de communicatie over voedselveiligheid effectief is, of mensen aangesproken worden als zaken niet goed gaan en of de praktijk in de organisatie overeenstemt met het beleid.
Na een tijdje kan de cultuurmeting herhaald worden, om het effect van verbetermaatregelen inzichtelijk te maken.
Is het nodig om alle medewerkers de vragenlijst in te laten vullen?
Ja, wil je een goede meting doen van de cultuur binnen een organisatie, dan is het juist belangrijk dat alle medewerkers - van hoog tot laag - hier hun mening over geven. Wil de cultuurmeting relevant zijn, dan moeten alle functies en lagen van de organisatie evenredig vertegenwoordigd zijn. Alleen dan wordt zichtbaar waar het goed gaat en waar verbetering noodzakelijk is.
Hoe vullen medewerkers de vragenlijst in?
Précon maakt een online vragenlijst beschikbaar voor alle medewerkers. Via een QR-code of via een link in een e-mail krijgen zij toegang tot de vragenlijst. Précon zorgt voor een poster met QR-code en voor e-mailteksten met de link naar de vragenlijst. Medewerkers kunnen de vragenlijst op de eigen laptop, tablet of mobiel invullen.

Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief