Cultuurverandering

Bedrijfscultuur is een weinig tastbaar begrip. Toch is het wel degelijk mogelijk om een cultuurverandering teweeg te brengen. Dit kan door te focussen op gewenst gedrag en oog te hebben voor de vier elementen van de Verandercirkel.

Afspraak maken
<Of bel NL +31 (0)30 65 66 010

1. Verhaal

Het eerste element in de Verandercirkel is het hebben van een goed verhaal. Het verhaal gaat over de noodzaak van veranderen. Wat wil de organisatie bereiken? Wat moet er beter? Dit verhaal maakt de medewerkers duidelijk waarom verandering nodig is. Het management of de directie kan de noodzaak ervan op verschillende manieren uitdragen. Denk hierbij aan toespraken, slogans, teksten op de website, inhoud van functioneringsgesprekken, maar bijvoorbeeld ook het inwerkprogramma. Het is essentieel om dit verhaal steeds te herhalen op de belangrijke momenten voor het bedrijf.

2. Voorbeeldgedrag

Het tweede element van de Verandercirkel is voorbeeldgedrag. Om de medewerkers te overtuigen van de noodzaak van verandering en het belang dat de organisatie hieraan hecht, is het voorbeeldgedrag dat directie en staf laten zien een bepalende factor. Zij moeten het verhaal niet alleen vertellen, maar ook uitdragen door zelf het goede voorbeeld te geven.

3. Systemen

Vervolgens zijn systemen nodig in de vorm van afspraken en voorwaarden om duidelijkheid te scheppen in wat er verwacht wordt en om de gewenste manier van werken te faciliteren. Denk daarbij aan procedures en werkinstructies uit het kwaliteitshandboek of het opvolgen van de hygiëneregels binnen een bedrijf. Naast de formele afspraken vallen ook de informele afspraken hieronder, zoals een taakverdeling bij aanvang van een productiedienst

4. Competenties

De vierde pijler is competenties. Medewerkers hebben competenties nodig om het gewenste gedrag te kunnen laten zien. Opleidingsplannen en trainingen binnen het bedrijf zorgen ervoor dat zij competent zijn. Daarnaast is het belangrijk dat leidinggevenden worden getraind om te sturen op gedrag.

Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Kantoor België is verhuisd! Het nieuwe adres is: Franklin Rooseveltplaats 12 bus 6, 8ste verdieping, 2060 Antwerpen

X